Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Sobota 27. 06. 2020

ČT 24: Zprávy 09:00

9 hodin, já vás vítám u zpráv České televize. Pěkné ráno. Před 70 lety poslal komunistický režim na smrt političku a právničku Miladu Horákovou. Oběšena byla na dvoře pankrácké věznice nad ránem 27. června 1950 ve vykonstruovaném procesu, který se odehrál na přímý příkaz prezidenta předsedy KSČ Klementa Gottwalda. Byla odsouzena za údajnou velezradu a špionáž. Komunisté jí vyčítali, že se po převratu v roce 1948 jako představitelka národně socialistické strany scházela s nekomunistickými politiky a snažila se i o kontakt s emigranty.

Já bych lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své ...