Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

čtvrtek 30. 07. 2020

TV Nova: Odpolední Televizní noviny

Vojtěch představil národní strategii testování Covid-19


Veronika PETRUCHOVÁ (moderátorka)

Ministerstvo zdravotnictví představilo plán boje s koronavirem. Strategie zahrnuje například navýšení kapacity testování. Každý kraj by měl mít minimálně jednu páteřní laboratoř, která bude fungovat od pondělí do neděle, a to včetně poskytnutí výsledků testů do 48 hodin. Plán například určuje také to, kteří pacienti budou mít v testování přednost.

Simona ŠIMKOVÁ (redaktorka)

Aby se zrychlila prodleva mezi vystavením žádanky na testování a samotným odběrem, musí se podle odborníků zvýšit počet odběrových míst.

Adam VOJTĚCH (ministr zdravotnictví /za ANO/)

Chceme, aby tady byla jasná páteřní sítě, kdy v každém kraji musí být minimálně 1 laboratoř.

Simona ŠIMKOVÁ ...