Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Středa 10. 02. 2021

CAMP: Velké změny Prahy - Koordinace Metropolitního regionu

Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás zase z CAMPu, dnes vracíme se sérií přednášek náměstků Adama Scheinherra a Petra Hlaváčka, Velké změny Prahy. Vy už tu sérii znáte, věnujme se velkým tématům Prahy, věnujeme se dopravě, věnujeme se rozvoji bydlení, revitalizaci brownfieldů a tak dále. Ale nevěnovali jsme se doteď jedné velké důležité věci. A to je koordinace té metropolitní oblasti, protože Praha a Středočeský kraj spolu úzce spolupracují, pojí je mnoho věcí, nejenom třeba Pražská integrovaná doprava atd. O všem si tady dneska budeme povídat, to všechno se pokusíme nějakým způsobem nastínit, uvést vás do té problematiky. Máme tady ...