Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Středa 10. 02. 2021

CAMP: Velké změny Prahy - Nová pravidla pro developery

Dobrý večer v CAMPu vážení diváci, vážení návštěvníci. Srdečně Vás tady vítám. Vítám Vás na druhé sezóně Velkých změn Prahy a už v třetí sezóně Centra architektury a metropolitního plánování nebo městského plánování, chcete-li. My se tady setkáváme pravidelně každý měsíc nebo do těchto prázdnin jsme se setkávali každý měsíc. Probírali jsme velké změny Prahy velká témata, která Prahu změní, které posunou někam dál, ať už v kvalitě života v kvalitě dopravy atd. bavili jsme se tady hodně o dopravě, bavili jsme se o věcech, které staví město, do kterých město investuje. Někdy do nich investoval stát, to u takových ...