.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Sobota 4. 04. 2020

ČRo1: Chceme podpořit streamování výstav a představení, říká Zaorálek

Podpora české kultury a umělců

Vladimír KROC (moderátor)

Hostem Dvaceti minut, které můžete slyšet na Radiožurnálu i Českém rozhlase Plus, je ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD, dobrý den.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Dobrý den přeji.

Vladimír KROC (moderátor)

Pane ministře, kdy jste byl naposledy v divadle?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No to bylo nějak asi velmi těsně, než začal, já si to nepamatuju přesně ale, někdy...

Vladimír KROC (moderátor)

K 10. březnu to bylo.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Někdy to bylo opravdu ještě těsně, než to celé vypuklo, protože jsem se ještě divil, že bylo divadlo plné.

Vladimír KROC (moderátor)

Kdy myslíte, že se do hlediště zase vrátíte?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Ježíš, to kdybyste si vymyslel něco jednoduššího, protože to po mně chcete. Já bych si mohl říct, co bych si přál, že jo, tak já kdybych mohl aspoň si přát něco, tak bych si přál, abych se na podzim vrátil do divadla.

Vladimír KROC (moderátor)

Na podzim, to znamená, platí vaše slova, že nevěříte tomu, že by se divadla mohla otevřít dřív než v září?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

To bohužel vám mohu potvrdit, že tahle slova určitě platí, protože i kdyby se to všechno dobře vyvíjelo, což já pevně věřím, že bude, tak si myslím, že divadla už v této sezóně do léta neotevřeme.

Vladimír KROC (moderátor)

Ohlásil jste program na záchranu kultury. Už má konkrétní podobu?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

To má, teď jde o to, aby jsem se dohodl se svými kolegy ve vládě a abysme ho co nejdříve přijali.

Vladimír KROC (moderátor)

Můžete přiblížit ve stručnosti, prosím, hlavní pilíře, o které se opírá?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Tak jeho důležitou součástí je to, že bychom chtěli poskytnout určitou formu dotací institucím nebo divadelním skupinám, souborům, které třeba ani nemají vlastního zřizovatele, ale my je známe, protože se u nás někdy ucházely o nějaké dotace, takže víme, co dělají, mají určitou úroveň, a my bychom chtěli, aby přežily tady tuhle dobu, i když třeba jsme jim dříve nedávali finanční prostředky, ale teď právě, aby tyto skupiny nebyly zdecimované tímhle obdobím, tak bychom hledali způsob, jak jim pomoci, na to bychom potřeba vytvořit určitý fond, pak je tady další, co bychom chtěli, tak bychom chtěli prostředky pro regionální divadla, orchestry, muzea, galerie, také opět nemluvím o těch institucí, které jsou zřizované státem, to je zvláštní kapitola, tam budeme chtít, abychom dostali prostředky na to, abychom mohli držet jejich činnost. My jsme už něco dostali, abych byl tedy práv ve státním rozpočtu v těch úpravách, které jsme nyní schválili ve sněmovně, jsme dostali 300 000 000 právě na ty příspěvkové organizace, takže máme zajištěn jejich chod, řekněme, nám měsíc a půl asi zhruba, takže tu situaci řešíme takhle krok za krokem a v tomhle programu máme ještě jednu věc, to bych zmínil, to má asi 7 bodů, a ten 1, že bychom chtěli pomoci se streamováním výstav, představení v digitální, aby bylo možné na sociálních sítích v digitální formě je předvádět, no a tohle se sice dneska děje a naše instituce i ty, které zřizujeme, to dělají, poměrně hojně se snaží, ale chtěli bychom, aby se udělalo kvalitněji.

Vladimír KROC (moderátor)

Chcete to víc podpořit.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Chceme to podpořit. Ano.

Vladimír KROC (moderátor)

To je téma, ke kterému bych se rád vrátil, ale když budeme mluvit zatím obecně o tom programu na záchranu kultury. Má to být vyjádřeno v penězích jakýsi balík opatření ve výši asi půldruhé miliardy korun. Vy jste sám řekl, že kultura, někde jsem četl, měsíčně tratí kvůli vládním opatřením asi 2 miliardy, tedy bude to na její záchranu stačit?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

To, co jsem říkal, ty 2 miliardy, to byla snaha, ono těžko se to počítá, ale to jsme tak spočítali, a to ještě v tom nemáte ani kina, takže to je jenom takový, aby byla představa, že ty 2 miliardy v těch příjmech prostě se tím pádem z té ekonomiky ztrácí, abychom měli představu, jaká je to suma, přesněji dokážeme určit to, že třeba naše státní příspěvkové organizace, to znamená Národní divadlo a naše muzea, ty, které zřizujeme jako stát, tak tam je ta ztráta asi 40 000 000 týdně, to dokážeme říct přesněji, ale jenom, aby bylo vidět, že to má určitý významný ekonomický dopad, že ten segment hrává významnou roli.

Vladimír KROC (moderátor)

Ano. No, ptám se, bude stačit půldruhé miliardy na záchranu kultury?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Tohle je, já už jsem říkal, že ty opatření musíme dělat krok za krokem, protože my nevíme, co bude v červenci, co je v září, a proto si myslím, a já to aspoň prosazuju, abychom postupovali tak, že řešíme teď tu akutní situaci. A uvědomme si, jsme ve zdravotní krizi, dokud tu nevyřešíme, tak je těžké spouštět nějaké stoprocentně spolehlivé ekonomické nástroje, proto říkám úkol teďka je, abychom přežili, teda teď nemyslím jenom zdraví, ale bychom přežili, také ta infrastruktura, aby přežila a aby přežila infrastruktura kulturní, takže ta opatření jsou cílena na měsíc, 2 měsíce. Vemte si to, co jsme teďka schvalovali ve vládě, těch osoby samostatně výdělečně činné i ten kurzarbeit, je to prostě míněno teď na měsíc a půl, abychom teďka, ne, protože víme, že se situace bude měnit a chtěli bychom potom používat nástroje adekvátní tomu vývoji situace.

Vladimír KROC (moderátor)

Rozpočet ministerstva na rok 2020 je a 15 čtvrt miliardy korun, odkud vezmete další prostředky, třeba tu půldruhou miliardu, o které teď mluvíme? To je částka, o které zatím jste se zmínil v souvislosti právě s tím programem na záchranu kultury.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Tak především to základní je, že já si myslím, že do ekonomiky, máme-li skutečně zachránit tu infrastrukturu, aby se nám to tady nerozpadlo na atomy, ten náš život a nejenom v kultuře, obecně, tak prostě musíme teď do toho nalít peníze, aby to přežilo, a to už víte, že teďka se změnil ten deficit předpokládaný -40, o 200 miliard se to pokud posunulo na další prostředky, které by měly do ekonomiky, a já se domnívám, že to nemusí být poslední krok. Podle odhadů ekonomů by to měly být ještě daleko masivnější prostředky, to znamená, chceme-li, aby přežily třeba kulturní organizace, které dneska přicházejí o svoje výnosy, o svoje příjmy, tak my jim musíme pomoci, jinak by se to rozpadlo. Zaměstnanost by se rozpadla, ty instituce byly schopné existovat, takže z tohoto bohužel, my na to ale naštěstí máme jako republika, takže si myslím, že je to dneska povinnost, abychom to udělali.

Vladimír KROC (moderátor)

Promiňte, pane ministře, jak myslíte, abych to pochopil, že na to máme? Já rozumím tomu, že se stát ještě víc zadluží.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Ano.

Vladimír KROC (moderátor)

A máme na to se zadlužit, takhle jste to myslel?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Absolutně. My jsme, právě přece na to máme tu dobrou kondici v situaci, abychom prostě zvládli krizovou situaci, právě proto je tady stát, aby takovou situaci zvládl, a je rozdíl, když máte stát, který má zadlužení dlouhodobé 130 % vůči HDP, ale když je to Česká republika, jejíž dluh je 30 % vůči HDP, to znamená, ten stát je nezadlužený, dokonce je to v Evropě pátý šestý nejméně zadlužený stát. Ta naše situace je dobrá také proto, že máme velmi rozsáhlé masivní devizové rezervy, že máme nízkou nezaměstnanost, takže je to krize, ale my jsme na ni vlastně dobře připraveni.

Vladimír KROC (moderátor)

A je možné čerpat, pane ministře, třeba mimořádné unijní prostředky taky?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Určitě také...

Vladimír KROC (moderátor)

Na kulturu.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Ano, budu mít během týdne jednání s evropskými ministry kultury a já předpokládám, že tam se bude mluvit právě i o tom, co Evropa, Evropská unie přichystá pro oblast kultury, takže i to je zdroj, se kterým počítám.

Vladimír KROC (moderátor)

A hledáte i ještě další zdroje? Namátkou třeba českoněmecký fond budoucnosti nabízí finanční podporu i některým kulturním projektům.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

To ano, ale chápete, to je svým rozsahem marginální, já tím vůbec... Ten fond je výborný, ale velikost těch peněz, které se tam rozdělí, rozumíte, tady nejde o desítky milionů, tady bohužel musíme mluvit o miliardách. Já jsem přesvědčen, a teď jsem četl odhad, že česká ekonomika bude potřebovat nalít nejméně 600 miliard. To někoho možná vyděsí, ale já vás ujišťuju, že pro Českou republiku to nebude znamenat žádné fatální zadlužení právě pro ten polštář, který máme, a my jsme povinni to dneska udělat právě proto, aby přežila ekonomika a aby přežila kultura.

Vladimír KROC (moderátor)

Kdy by o vašem návrhu měla jednat vláda?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No já se budu snažit v příštím týdnu, abychom to zařadili.

Vladimír KROC (moderátor)

A věříte tomu, že najdete pochopení u kolegyně, ministryně financí?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Já jsem doposud vždy se dokázal s kolegy dohodnout, s paní ministryní, s panem ministrem Havlíčkem, s paní ministryní práce a sociálních věcí, jako mám dojem, že není nikdo, kdo by zpochybňoval a kdo by mi řekl, že tohle je segment, který potřebujeme, jak občas slyším. To si myslím, že ve vládě platit nebude, a já jsem přesvědčen, že jsou silné argumenty pro to, abychom se shodli na tom, že kultura a podpora kreativity, že je součástí naší civilizační úrovně, a to musíme zachránit stůj co stůj.

Vladimír KROC (moderátor)

Na živé umění jde ročně z rozpočtu něco málo přes jedno procento hrubého domácího produktu, přičemž podle Asociace nezávislých divadel je přínos kultury do HDP dlouhodobě přes 2 %. Není to argument zvýšit finance na kultu aspoň na ta 2 % HDP?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No možná to je argument, ale nemyslím si, že by se mi teď podařilo to zvýšit tak, jak říkáte, zrovna teď. Uvědomte si. Ta, vláda přece, když jsme jednali teď ještě nedávno, tak jsme se skoro výhradně věnovali otázkám hygieny a zdravotnictví, až v poslední době se přesouváme k těm otázkám ekonomickým, takže přece jenom, uvědomme si, teď jsme situaci, kdy chceme, aby v této zemi co nejméně umírali lidi na koronavirus, chceme, aby co nejméně lidí bylo nakažených, tohle je pořád hlavní úkol, my jsme dali, já si pamatuju, jsme schválili 5 miliard pro zdravotnictví, schvalovaly se další prostředky. Tohle teď jde vlastně, bohužel v tomhle skoro jakoby o život, takže to je dnes samozřejmě to hlavní téma, a to naprosto respektuji a myslím, že to takhle berou všichni.

Vladimír KROC (moderátor)

Přesto ale vy musíte myslet na tu budoucnost, a proto se zeptám, jak to bude v oblasti kultury s investicemi, protože v plánu byla částka asi 2,5 miliardy korun, vy počítáte s tím, že zůstane zachována?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Já jsem přesvědčen, že ano, protože ta, jestli to všechno dobře půjde, já taky zase pořád jsem pevně přesvědčen, že zvlášť po tom, jak se nám to nyní daří, takže zvládneme tu zdravotní krizi, přesuneme se do toho řešení ekonomických problémů. A tady si myslím, že pro to oživení ekonomiky bude nutné, aby stát zvýšil výdaje, takže investice, pokud je máme v kultuře, tak já s nimi počítám a myslím si, že budou důležitou součástí role státu, který bude mít za úkol také rozhýbat ekonomiku.

Vladimír KROC (moderátor)

V investičním plánu je třeba oprava Veletržního paláce v Praze, od té ale Národní galerie, pokud vím ustupuje. Podaří se ty naplánované investiční prostředky využít ještě letos jinde?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No to já teda nemohu potvrdit, to, co vy říkáte, že ustupujeme.

Vladimír KROC (moderátor)

Není to pravda?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Já si myslím, to, co je v plánu, tam je dobudování depozitáře, jako to, co je v plánu v té oblasti třeba, myslím obecně, co má Národní galerie v plánu, v oblast investic, tak to jsou věci, které já bych z nich neustupoval k tomu, já k tomu nevidím důvod. Naopak budeme chtít, aby se tohle drželo, ty naše projekty také proto, protože si myslím, že by to mělo být součástí, že by to mělo být součástí povzbuzení a stimulace ekonomiky. Podívejte se, třeba v oblasti kultury významná oblast je otázka podpory filmování, protože máme poměrně značný zahraniční kapitál, který se snaží umístit v této zemi nemalé investice, a to je opět obrovský stimul pro ekonomiku. Víte, že jsme zvyšovali ty pobídky pro filmaře zahraniční na konci minulého roku a půl miliardy, a i nyní, dokonce i teď v této krizi, tak máme informace, že zahraniční společnosti mají zájem v České republice točit. Možná proto, že tady vnímají ten poměrně příznivý vývoj, no tak si prostě promítají, že během několika měsíců bude možné se do České republiky vrátit. A oni dokonce jsou připraveni si proto vytvářet podmínky, karanténu, tak protože (???), který to to umí, že jsou schopni pro ty své štáby vytvořit odpovídající podmínky a respektovat třeba ty pravidla, která tady v Česku budou. Pro nás jsou to významné věci právě taky, bych řekl, investiční, jsou to všechno stimuly pro ekonomiku, které budeme potřebovat.

Vladimír KROC (moderátor)

Jako jednu z priorit záchranného programu vidíte, jak už jste řekl v úvodu, digitalizaci kulturní nabídky, která by měla dočasně nahradit ten živý kontakt. Jakou máte představu o tom, že byste to chtěli, jak jste říkal, zkvalitnit, podpořit?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No dát na to peníze, protože když chcete udělat, já nevím, nějaký pěkný pořad o hradech, nějak, aby to bylo zajímavé divácky, no tak to musíte udělat dobře a profesionálně, musíte najít lidi kompetentní, kteří to umí atraktivně předvést, zajímavě, aby to bylo i pro většinu lidí působivé, takže se to nesmí odbýt, nesmí se to udělat amatérsky, musí se na to najmout ti nejlepší, no takže, jestliže chcete takovouto věc, která může být velmi zajímavá, velmi úspěšná, abyste ji udělali takto profesionálně a dobře, tak ji musíte dobře připravit a nemůžete to odvést jenom jako skutečně amatérsky, takže dneska sice se o to snaží naše i třeba příspěvkové organizace, ale samozřejmě ta úroveň odpovídá těm množstvím peněz, které na to mají, no a proto bychom chtěli v rámci toho programu, vy jste taky nazval Záchrana kultury.

Vladimír KROC (moderátor)

Tak jste to nazvali vy.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Anebo jsem to tak nazval, že jste to po mně opakoval, tak jsem to myslel, takže v rámci toho máme 1 kolonu kdybychom chtěli prostředky na to, abychom pomohli těm příspěvkovým organizacím si skutečně tohle profesionálně natolik kvalitně zvládnout, aby to potom byly i docela populární pořady.

Vladimír KROC (moderátor)

Znáte pražskou iniciativu Nic 2020, kde si lidé mohou koupit vstupenku ve virtuálním sálu a tím podpořit kulturu? Může takový koncept dlouhodobě fungovat a být výraznějším příspěvkem?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Mně se to líbí, ale vnímám to spíš jako symbolické gesto, že tím lidé dávají najevo, že jsou spojenci naši, ale nezlobte se, ale z hlediska toho, co potřebujeme nyní, aby přežila kultura, je to poměrně marginální věc. Je to strašně potřebné, protože já jsem vděčný za každého, kdo takto dá najevo, že mu záleží na osudu české kultury, ale těžko si může Národní divadlo dovolit vyzývat své abonenty a ty, kteří si zaplatili lístky měsíce dopředu, aby jim to teďka zdarma nechali, to prostě takhle dělat se nedá. Já vím, že Česká filharmonie má podobnou zkušenost, že její návštěvníci koncertů, když to začalo i ta krize, tak pravděpodobně jsou taky fanoušci filharmonie a říkali, že nechtějí peníze zpátky, ale takhle se to podle mě nedá úplně dělat systematicky, protože díky za to, strašně mě to potěšilo a cením si všech podobných gest, ale tohle kulturu nezachrání.

Vladimír KROC (moderátor)

Když jsme mluvili o tom, že nepočítáte s tím, že by se divadla otevřela dříve než v září, neuvažovali jste o tom zrušit třeba divadelní prázdniny, že by se mohlo začít hrát v létě, nebo pro to ještě budou podmínky?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Já si myslím, že to moc předbíháme událostem, že my nevíme, jaký bude režim v červenci, v srpnu a já bych si přál, aby už byl normálnější a uvolněnější, ale si dovolím teďka trošku spekulovat, já si myslím, že to ještě pořád bude ve stínu těch událostí, i když to dobře všechno půjde, tak se domnívám, rozumíte, vemte si třeba cestování, tak jak to dneska vypadá, tak se bohužel nedá čekat, že by se v Evropě začalo cestovat tak běžně, jak jsme byli zvyklí. Tohle pravděpodobně vezme delší čas. Já vám neřeknu, jak dlouhý, ale domnívám se, že třeba mezinárodní festivaly tak, jak jsme je znali v létě, bude velmi těžké, já si to úplně neumím představit a stejně tak si neumím představit, že bude jednoduché to, co je základem kultury, že se prostě lidé sdružují, stovky, tisíce někde. Já nechci být nepříjemný a nechci někomu brát iluze nebo představy, které má o létě, ale já se obávám, že to léto bude poznamenané tím, co dneska žijeme ještě.

Vladimír KROC (moderátor)

Možnost, že by se hrálo třeba pod rouškami, ta ve hře není vůbec.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Je mi líto, že teda nemám fantazii, já si tohle taky neumím představit, mně to připadá, že budeme muset najít jiné formy. Určitě celý ten provoz kulturní, umělecký projde změnami. Já vím, že mi kdosi nedávno říkal, že kultura, to jsou vztahy s lidmi a často fakt konkrétní, fyzické i vztahy s lidmi, že se lidi setkávají, že na tom je kultura založená, a já si to taky myslím a přál bych si, aby se to vrátilo, ale mně připadá, že teď budeme muset více prosazovat všechny i ty virtuální způsoby, aspoň na přechodnou dobu, tohle podle mě opanuje ten kulturní prostor zřejmě také a to léto tím bude podle mě dost poznamenané. Možná to bude k něčemu dobré, možná, když budeme mít teďka zajímavé projekty, virtuální prohlídky, protože jsem si uvědomil teďka díky té krizi, že to chybí, že třeba i naše špičkové instituce, já třeba řeknu Národní galerii, mně by se líbilo, kdyby ty poslední výstavy, které se otevřely, na které teďka není možné chodit, kdyby byly už dneska k dispozici třeba, Kurt Gebauer, který tam měl vernisáž.

Vladimír KROC (moderátor)

(???) virtuální (???).

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Ano, a kdyby to bylo virtuálně možné, a bohužel jsou to jenom takové krátké upoutávky, ale zdaleka tohle ještě nemáme a tohle by bylo dobré, takže já si myslím, že ta krize by nás mohla posunout, že tyhle věci bychom začali dělat daleko lépe a určitě by bylo plus, kdybysme to dělali, takže tohle se snad by díky těm penězům, které bychom na to našli, tohle by se mohlo posunout, ale co bych možná aspoň, že bych řekl něco pozitivního, protože jsem takový nějaký moc skeptický, koncem dubna jsme začali uvažovat o tom, že bychom mohli mluvit o nějakém uvolňování třeba hradů a zámků, protože hrady a zámky to se dá navštívit snadněji než divadlo. I pro prostředí, kde bude ještě pořád nějaká karanténa, už jsme mluvili dokonce o tom, že možná po těch hradech a zámcích muzea, galerie, najít nějaký způsob nebo knihovny s nějakým omezením, já nechci moc slibovat, ale jenom vám říkám, o čem uvažujeme.

Vladimír KROC (moderátor)

Čili ta vize je možná duben, květen, když to dobře půjde.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Aby to nebylo tak, jak jsem kdysi slyšel, že kultura bude až úplně na konci všeho, ne, jako já bych, my už teďka hledáme, ale rozumíte, divadlo s rouškama, to si moc představit neumím.

Vladimír KROC (moderátor)

Jak pomůžete umělcům na volné noze, osobám samostatně výdělečně činným, v kultuře.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No už pomáháme, protože ten materiál zákona, změnu, kterou vlastně jsme schválili včera na vládě a která půjde do sněmovny, která bude 7. dubna teď v úterý, tak to je vlastně zákon a jmenuje se to kompenzační bonus, který se týká samostatně výdělečných osob, ale který tak, jak je koncipovaný, tak umožní, aby ho mohli čerpat také i svobodná povolání, to znamená, ono je to napsané tak, že by to v zásadě nemělo bránit, aby se kromě těch, kteří mají živnostenské oprávnění, aby na to dosáhli i třeba ti další. Je tam ještě celá řada věcí, jak se teďka ukazuje, které se budou muset diskutovat ve sněmovně, a paní ministryně už včera avizovala, že protože se to všechno šije strašně horkou jehlou, objevily se určité výhrady vůči tomu, jak jsou stanovené podmínky, takže to všechno ještě se bude asi debatoval.

Vladimír KROC (moderátor)

Právě, ono nejde o výši pomoci, určitě ano, ale také o čas, o rychlost, jak jim dokážete pomoci, kdy tedy bude jasné, na co mají tito umělci a zaměstnanci v kultuře nebo osoby výdělečně samostatně činné, OSVČ, nárok a jak (???) moci čerpat tak jednotlivé čerpat?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Teď už mluvme o téhle normě, tak já věřím, že ji v úterý příští týden schválíme.

Vladimír KROC (moderátor)

No a jste připraveni podpořit i třeba soukromá divadla jindy bez dotací, na ty se vztahuje to, co jste říkal na začátku, že ti, kteří dříve nedosáhli na dotace, tak teď budou mít šanci?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No my teď se samozřejmě zabýváme i těmi, kteří dříve třeba se obešli bez nás, bez našich dotací. Já i s nima plánují schůzku, a protože jsem říkal, že je třeba, abychom se maximálně snažili, aby ta kulturní infrastruktura přežila, takže my jednáme i z knihkupeckými, jednáme s vydavatelstvími, s nakladatelstvími to znamená, skutečně vstupujeme i tam, kde stát v minulosti takto nevstupoval, a dokonce i tím, co se dneska děje, vemte si třeba ta norma, která se připravuje, na odpuštění nájmu těm, kteří nemohou provozovat svoji činnost. My vlastně dneska už leckomu i z toho, co vy jmenujete, těmi opatřeními, která byla přijata, pomáháme, a já jsem rád, že to, co uplatňujeme z Ministerstva kultury, takže se s partnery ve vládě dohodneme, aby do toho byly pojaty i ty činnosti, které se odehrávají v kulturních institucích, ale takže v této chvíli myslíme i na ty, kteří nemají třeba zřizovatelé a které jak říkáte jsou soukromými...

Vladimír KROC (moderátor)

Takže jste připraveni jim pomoct nějakou formou?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Já si myslím, že už dokonce některá opatření jim pomoci mohou, když vezmu například tu normu, která se týká odkladu nájmů, nebo ty půjčky, které se poskytují v rámci Covidu II. To jsou také prostředky, které už mohou dneska využívat.

Vladimír KROC (moderátor)

No a vy jste oznámil, že v rámci toho navrhovaného balíčku na záchranu kultury umožníte třeba festivalům čerpat dotace jen na přípravu, i když se nakonec neuskuteční, a taky ve volnějších podmínkách, jak předejdete riziku, že by někdo pokusil čerpat i dotace bez úmyslu akci opravdu zrealizovat?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

No ale to není tak jednoduché, to nebude tak jednoduché, protože máte naprostou pravdu, že my jsme to avizovali už víckrát, že jsme udělili dotace, teďka ty akce budou mít překážky, některé možná vůbec nebude možné udělat, anebo je budou překládat, to bude velmi různé, a my jsme řekli, že budeme připraveni honorovat i přípravu té akce, to znamená, budeme ochotni, normálně nebylo možné, že jo, normálně, když jste se přihlásil o dotaci, tak jste musel potom odvézt protihodnotu, to znamená, musel jste ten projekt realizovat a předvést tu realizaci nebo udělat ten festival, takže to byl doklad toho, že ta dotace byla dána na něco, co se potom skutečně uskutečnilo. Teďka je to tak, že my jsme řekli, že nám bude stačit doložit přípravu, náklady na tu přípravu a budeme se snažit využitých dotací, abychom umožnili těm dotyčným přežít, i když nebudou schopni uskutečnit to, kvůli čemu tu dotaci dostali, takže tam bude ale celá řada možných postupů, jak tu protihodnotu nějakou vytvořit, ale především my to máme pod kontrolou v tom, že my víme, komu to dáváme, to jsou instituce, které známe, to znamená, tam nebude moci někdo (???) a najednou začít vymýšlet.

Vladimír KROC (moderátor)

Já mám ještě jednu závěrečnou otázku. Ono by bylo samozřejmě naivní si myslet, že je v moci resortu pomoci všem a všude, jak máte tedy nastaveny priority?

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Tak ty priority jsou, podívejte se, důležité je to, že my už dneska máme zhruba 700 000 000 v těch dotacích, které udělujeme, a my jsme řekli, že je nebudeme rušit, protože nebudou akce, my se budeme snažit s těmito penězi pracovat tak, abychom pomohli těm, kteří měli v úmyslu, připravují nebo budou překládat akce, to je strašně důležitá věc. Další věc, že se budeme snažit, a je v té oblasti živého umění třeba, že se budeme snažit hledat pomoc i pro ty, kteří v minulosti třeba u nás žádali o dotaci, nedostali ji, v posledních třech letech ty, které sledujeme, o kterých víme, že mají dobrou úroveň, že existují, tak se budeme snažit, a to je nový program, který bychom chtěli mít, je, jim umožnit aby, aby přežili a aby kvůli tomu k tomu období, kdy nemají příjmy, výnosy, aby nemuseli skončit, takže mně připadá záchrana téhle živé kultury, která žije z příjmů a výnosů, jako úplně základní věc, o kterou se teď musíme snažit, když tedy pánbůh dá a budou to dva tři měsíce, tak bych si přál, aby po těch dvou třech měsících tady prostě nebyla ta oblast zdemolovaná a mrtvá. Ona musí v nějaké hibernaci to přestát.

Vladimír KROC (moderátor)

To byl Lubomír Zaorálek, ministr kultury za ČSSD. Děkuju za rozhovor, na shledanou.

Lubomír ZAORÁLEK (ministr kultury /ČSSD/)

Já děkuju za otázky.

Vladimír KROC (moderátor)

Příjemný poslech dalších pořadů jak Radiožurnálu, tak Českého rozhlasu Plus vám přeje Vladimír Kroc.