.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

úterý 7. 04. 2020

ČRo Plus: Spor Babiš–Hamáček–Prymula? Rozhoduje vláda, odpovídá šéf diplomacie Petříček

 

Rozhovor s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem

Jan BURDA (moderátor)

Jak dlouho mohou být uzavřené hranice? Změní současná krize podobu evropské spolupráce, například vrátí se Schengen ve stejné podobě jako před epidemií? Jsou evropské země teď sobecké, nebo spíše solidární? A jaký je postoj české vlády k Maďarsku? Hrozí některým zemím v Evropě okleštění demokracie a svobody? O tom dále s Tomášem Petříčkem ministrem zahraničí a místopředsedou ČSSD. Dobrý den do přenosového vozu.

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Dobrý den vám i posluchačům.

Jan BURDA (moderátor)

K poslechu zve Jan Burda. Pane ministře, začněme ale dnešní hlavní událostí. Sněmovna jedná o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Kabinet žádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, a sice do 11. května. Opozice chce vědět právě teď ve sněmovně, proč o 30 dnů. Otázka pro vás jako člena vlády a člena vládní strany, proč právě o měsíc, co konkrétně nejde zařídit bez nouzového stavu?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Je zřejmé, že i když současná čísla jsou relativně optimistická, tak celou situaci určitě v následujících týdnech nevyřešíme. Myslím, že pandemie koronaviru u nás ještě bude trápit delší dobu, i proto vláda požádala o prodloužení, o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. I s ohledem třeba nákupy zdravotnického materiálu, které, který nutně potřebujeme pro naše zdravotníky, pro policisty, hasiče nebo také pro sociální pracovníky v tomto stavu je možné to řešit mnohem rychleji, nečekat na nějaké dlouhé administrativní procesy. A je to prostě taky nutnost, stejně jako řada dalších zemí přistupuje k tomu v rámci nového stavu zajistit operativně to, co je potřeba s ohledem na ochranu veřejné zdraví a s ohledem na to, abychom zachránili co nejvíce životů.

Jan BURDA (moderátor)

Je otázkou, jak dlouho může vydržet izolace celé země, celé České republiky. Není v současnosti také na obzoru nějaký lék nebo vakcína na onemocnění SARS/COVID-19 a zároveň přicházejí také nová data. O této nemoci. Už je jasné, a vracím se k tomu včerejšímu dění, kdy se evidentně neshodl premiér a také pan Hamáček a pan Prymula, už je jasné, jakým způsobem bude vláda pokračovat v té eliminaci nemoci, zůstane země uzavřená, nebo se postupně bude populace řízeně promořovat, jak navrhl pan Prymula.

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Včera jsme o tom na vládě hovořili. Já předpokládám, že ve středu bude zasedat ústřední krizový štáb a měl by také hovořit o nějakém výhledu tak, abysme mohli informovat veřejnost, že pokud bude epidemiologická situace sledovat tu současnou trajektorii, tak nám to umožní třeba s nějakým, o nějakém horizontu několika týdnů přijmout další opatření a možná některá, některá, některé ty restrikce třeba uvolňovat. Myslím, že i pro resorty je důležité vědět nějaký výhled. Myslím, že právě ústřední krizový štáb by o tomto měl ve středu hovořit tak, abychom nerozhodovali na základě každodenní operativy, ale skutečně viděli, viděli třeba i, že nám umožní se povolit některá další, některé další prodejny v horizontu třeba 2-3 týdnů, pokud bude epidemiologická situace nějakým způsobem pod kontrolou tak, abychom skutečně nepoškodili naší ekonomiku, pokud možno umožnili lidem pracovat a postupně se třeba i vracet k nějakému normálu, ale co se týče třeba hranic, tak v tuto chvíli myslím, že to není, že ta situace nám to neumožňuje, abychom přistupovali k otevírání hranic. Záleží také na situaci v okolních státech a tam je stále ta situace často horší než je v Česku.

Jan BURDA (moderátor)

V té souvislosti, koho bych měl jako občan poslouchat, čí informace jsou pro mě relevantní. Mám přijímat informace od premiéra Babiše, od šéfa ústředního krizového štábu pana Hamáčka, nebo od šéfa týmu COVID-9, prof. Prymuly, když se stává, jako například včera, že jejich názory nejsou totožné?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Myslím, že i pan Prymula hovořil o nějakém možném pohledu na, na řešení té situace s výhledem na další týdny, ale já jsem přesvědčen, že v tomto ta komunikace ze strany vlády nakonec je vždycky závislá na výsledcích jednání na vládě, kde i tyto návrhy se probírají. Ta debata je velmi detailní a na názory odborníků skutečně dáme, ale v tuto chvíli je tím základním úkolem pro nás pro všechny ochránit především rizikové skupiny a zajistit, aby naše zdravotnictví celou situaci zvládalo.

Jan BURDA (moderátor)

Posloucháte Interview Plus s ministrem zahraničí a místopředsedou ČSSD Tomášem Petříčkem. Lidé budou po 14. dubnu možná v odůvodněných případech moci vycestovat z České republiky. Vláda schválila návrh ústředního krizového štábu, zrušení plošného zákazu vycestovat by mělo platit v případě, že sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu. Můžete, prosím, připomenout co všechno znamená odůvodněný případ?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Zásadě i dnes v odůvodněných případech mohou občané vycestovat. Jedná se například, pokud naši občané pracují v zahraničí, tak aby mohli se vrátit do země, kde právě pracují nebo mají zaměstnání, jedná se o slučování rodin či podobné případy, ale také jsme měli případy, kdy naši občané museli na nějaké kritické zákroky do nemocnice za hranicemi, což jim samozřejmě také chceme umožnit. Zde ale platí to, že jakýkoliv návrat do Česka znamená povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Jan BURDA (moderátor)

A stále platí, že cizinci do České republiky teď přijet nemohou?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Platí to, jsou tam samozřejmě některé dílčí výjimky, například pokud bychom potřebovali odborníky pro zdravotnictví, nebo vědce, kteří se podílí na výzkumu koronaviru, anebo také experty a techniky v oblasti kritické infrastruktury, který třeba v Česku nejsou. Nemůžeme si dovolit nějakým způsobem ohrozit chod zdravotnictví, anebo ohrozit některé prvky naší kritické infrastruktury, což by mělo dopad i na třeba zásobování našich obyvatel.

Jan BURDA (moderátor)

Co se týká restrikce pro takzvané pendlery, tedy pro občany České republiky, kteří dojíždějí či spíše dojížděli za prací do sousedních zemí, tam nějaká změna v tuto chvíli není na stole?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Včera jsme modifikovali nebo upravili to pravidlo minimálně 3 týdny v zahraničí a 2 týdny v karanténě na 2 týdny minimálně v zahraničí, nebo za našimi hranicemi, a potom 2 týdny v karanténě, což i vyšlo vstříc některým lidem, kteří právě zmiňovali, že 3 týdny jsou pro ně moc dlouhá doba a že mají práci 2 týdny a pak by se chtěli vrátit a být 2 týmy v karanténě. Zároveň jsou zde některé dílčí výjimky. Vím, že to je velmi bolestné pro lidi, co jezdili za prací do Německa nebo do Rakouska, ale ta situace skutečně vyžaduje, abychom přijali opatření, které zabrání tomu přeshraničnímu přenosu nemoci. A já jsem byl v kontaktu s celou řadou představitelů krajů a skutečně třeba v Plzeňském kraji situace, například Domažlicích, ukazuje, že to riziko přenosu koronaviru ze sousedních států je stále vysoké, mohu zmínit, třeba v sousedním Rakousku je nakaženo 12 000 lidí, i když tam situace se postupně zlepšuje, takže myslím, že teď potřebujeme také vyhodnotit, jak se bude situace za našimi hranicemi vyvíjet tak, abychom mohli případně dále vést debatu, jestli neumožnit lidem, kteří jsou závislí na práci a příjmech ze zahraničí, nějakým způsobem ulevit, ale zatím jsme teda i podle doporučení epidemiologů rozhodli, že ty omezení jsou stále odůvodnitelné a musíme je bohužel teda zavádět.

Jan BURDA (moderátor)

Pane ministře, co bylo dosud největší výzvou pro české ministerstvo zahraničí během této koronavirové krize. Byla to repatriace občanů, nebo něco jiného?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Samozřejmě repatriace našich občanů v takovémto rozsahu, kterou, v takovém rozsahu, který si nikdo nepamatujeme, tak byla obrovskou výzvou, snažili jsme se co nejrychleji pomoci lidem, aby se mohli vrátit, i s ohledem na jejich zdraví, protože situace v řadě zemích se také zhoršila, můžeme se podívat třeba do Spojených států, kde, kde velmi rychle roste počet nakažených, takže toto bylo, jestliže operace takového rozsahu, že to vyčerpalo, vyčerpalo kapacity ministerstva nebo vyčerpalo kapacity ministerstva v uplynulých 3 týdnech. Já jsem rád, že jsme skutečně tisícům lidí pomohli přímo a vlastně prostřednictvím našich ambasád nebo call centra také nepřímo jsme další tisíce lidí dostaly zpátky do Česka.

Jan BURDA (moderátor)

Byla repatriace našich občanů nákladnou záležitostí?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Není to určitě zadarmo, ale zároveň v takovéto mimořádné situaci jsme museli jednat velmi rychle, protože třeba v některých zemích i ta bezpečností situace se začala výrazně zhoršovat, a bylo tam riziko, že by mohlo dojít například k útokům na naše občany, agresivita třeba místních, místních lidí vůči turistům rostla. Co se týče nákladů, tak my zároveň chceme maximálně využít spolufinancování z evropských zdrojů, které až do výše 75 % mohou hradit právě náklady na ty repatriační lety tak, abychom snížili náklady pro náš rozpočet.

Jan BURDA (moderátor)

Jak vlastně probíhá spolupráce s těmi nejbližšími sousedy, se sousedními zeměmi v Evropě. Jste v kontaktu se svými protějšky tamních vládách?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Jsme prakticky v každodenním kontaktu, protože řadu, řadu návratů jsme zajišťovali ve spolupráci s jinými státy, zejména s našimi sousedy, mohu zmínit Rakousko, Slovensko i Německo, které přivezly stovky našich občanů zpátky do Evropy, a také my pomáháme a sousedům s jejich občany. Myslím, že to je ukázka funkční, funkční koordinace a evropské spolupráce a je to takové vyjádření solidarity, není v kapacitách každého jednotlivého státu zajistit návrat lidí i z těch třeba malých vzdálených destinací, kde máme třeba i jednoho, 2 lidi, ale i dnes třeba se podařilo ze vzdáleného Fidži prostřednictvím německého repatriačního letu zajistit návrat našich spoluobčanů.

Jan BURDA (moderátor)

Hostem vysílání je Tomáš Petříček, ministr zahraničí a místopředseda ČSSD. Evropská unie podle německé kancléřky Angely Merkelové stojí kvůli koronaviru před největší výzvou od svého založení, musí být v zájmu všech, aby z toho Evropská unie vyšla silná. Vnímáte to, pane Petříčku stejně, nebo podobně jako německá kancléřka. A pokud ano, co je, co je ta největší výzva, o co je třeba se nejvíce zasadit?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Vnímám, že Evropská unie stojí před celou řadou problémů. A musíme si také přiznat, že ne ve všech oblastech dosavadní kroky některých evropských institucí byly adekvátní závažnosti té situace. Myslím, že Evropská komise nějakou dobu podceňovala tu situaci, což i nakonec sama, sama přiznala, že neuvědomila si možná ten rozsah, jaký to bude mít dopad na zdraví občanů a jaký, jaký to bude mít dopad na stav evropské ekonomiky. V tuto chvíli je potřeba, abychom spolupracovali na vyřešení té pandemické situace a také se připravovali na to, jak, jak pomoci evropské ekonomice po tom, co se tato epidemie přežene a bude možné se vrátit k normálnímu fungování. Zároveň bych ale také chtěl říct, že to nabízí několik příležitostí, jak naši spolupráci zlepšit, myslím, že bychom si měli vyhodnotit, kde jsme jako Evropská unie nepostupovali úplně, úplně efektivně a kde jsme možná trochu i na evropské úrovni nevyužili ten potenciál spolupráce a také zajistit třeba i do budoucna věci, které potřebujeme, abychom byli, nebo abysme v některých oblastech byli soběstačnější, abychom...

Jan BURDA (moderátor)

Promiňte, omlouvám se, že vám do toho vstupuji. Myslíte například na dodávky zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Myslím, že bychom měli v těch kritických oblastech se vyhodnotit, jak zajistit zásobování a naše potřeby vlastní výrobou, jak i třeba snížit rizika, nejedná se pouze o zásobování samotné, jedná se třeba i o to, že když vypadne nějaký velký dodavatel, například v oblasti výroby léků, tak to ohrožuje i evropské výrobce. Podle třeba informací z Francie, tak tam tamní výrobci skutečně jedou na půl plynu, protože nemají dodávky těch základních látek, které jsou pro výrobu i léků, které nyní potřebujeme, tak nejsou k dispozici.

Jan BURDA (moderátor)

To je tedy realita. My jsme v uplynulých týdnech viděli, že každý stát zase na začátku té koronavirové krize, obrazně řečeno, zavřel a jednotlivě si evropské země vyčítaly zadržování různých dodávek a podobně. Je to tak, že teď Evropa jede tak, že každý jednotlivý člen jede, lidově řečeno, na své triko, anebo tedy začíná spolupracovat a co umožňují vlastně kompetence Evropské komise?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Myslím, že teďko, teď již se snažíme lepší koordinaci kroků, které přirozeně děláme na úrovni jednotlivých států. Mimořádná opatření skutečně přijímají, přijímají členské státy, nikoliv Evropská komise, ta nemá v této oblasti kompetence. Zároveň je zřejmé, že možná ta solidarita na počátku nebyla dostatečně velká, každý jsme se starali sám o sebe, přitom se jedná o celoevropský problém, který je potřeba překonat společně, protože pokud se zlepší situace u nás, ale například v sousedních zemích bude trvat ten nepříznivý stav delší dobu, tak to nakonec poznamená i nás.

Jan BURDA (moderátor)

Jak vidíte budoucnost Schengenu v současnosti, kdy v Evropě se vlastně vrátily hranice na mnoha a mnoha místech, tak po odeznění této epidemie, přičemž nevíme kdy, vrátí se Schengen ve stejných reáliích a za stejných podmínek. Je to reálné?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Ta debata nás čeká, já věřím, že se vrátíme, až situace to umožní, k normálnímu fungování a tomu, aby všechny evropské svobody byly našim občanům a našim firmám k dispozici, zejména třeba, co se týče možnosti cestovat bez jakýchkoliv kontrol v rámci Evropské unie. Zde nemohu souhlasit s tím, že by Schengen byl tím hlavním problémem, proč v Evropě epidemie vypukla. Já myslím, že bychom měli spíše se zaměřit na to, jak se lépe připravit na takováto rizika do budoucna, abychom neopakovali ty samé chyby, které se učinily, zejména třeba s ohledem na ocenění některých, některých, některé částečně ty situace v počátku, kdy jsme nedostatečně reflektovali ty zkušenosti například asijských států.

Jan BURDA (moderátor)

Domnívá se Tomáš Petříček, ministr zahraničí a místopředseda ČSSD. Zejména v reakci na vnitropolitický vývoj v Maďarsku přišlo minulý týden 13 států Evropské unie s prohlášením, že tvrdá opatření mohou omezit demokracii, právní stát a ohrozit evropské hodnoty. Česko kvůli tomu prohlášení nebylo dopředu osloveno. Víte proč a jaký je vlastně postoj české diplomacie?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

O vzniku tohoto prohlášení jsme se dozvěděli až po jeho vydání, což mě osobně velmi mrzí, s řadou kolegů, například z Německa, jsme v takřka každodenním kontaktu, ale stalo se, vydalo to 13 států, které vytvářejí skupinu přátel právního státu, já bych z toho asi nedělal žádného velblouda, myslím, že toto prohlášení odráží i přístup naší vlády. Ta opatření, která se dnes přijímají v reakci na tuto epidemii, tak musí být přiměřená té situaci, musí být dočasná, musí prostě být zaváděna po dobu nezbytně nutnou, takto k tomu přistupujeme u nás, i proto dnes probíhá diskuse v našem parlamentu o prodloužení nouzového stavu, o řadě legislativních opatření nebo změn, která sice jsou projednávána, je velmi rychle, ale parlament je zapojen a je zde ta demokratická kontrola, kterou skutečně potřebujeme, aby zde byla.

Jan BURDA (moderátor)

A jaké je oficiální stanovisko Vlády České republiky nebo naší diplomacie ke krokům maďarského premiéra Viktora Orbána během této krize. Já jenom stručně připomenu, že armáda vstupuje do některých strategických podniků. Vláda vládne pomocí dekretů a parlament je omezený.

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Česko, naše vláda vydala samostatné prohlášení, kdy se hlásíme k tomu, že v Evropské unii musíme dodržovat základní demokratické principy a hodnoty. Zároveň bychom měli se bavit o tom, jestli v některých případech tato mimořádná situace není využívána k posilování třeba roli vlády na úkor parlamentu, například v Maďarsku ten problematický zákon je kritizován především proto, že není určeno, kdy bude končit ta výjimečná situace. Na druhou stranu já jsem hovořil i s maďarským ministrem zahraničních věcí, tam je jasná klauzule, že jejich parlament může kdykoliv tento výjimečný stav ukončit.

Jan BURDA (moderátor)

Může tato záležitost nějakým způsobem ovlivnit, nebo už ovlivňuje spolupráci na visegrádské platformě, neměla by například Česká republika se více soustředit na jiné partnerské země v tuto chvíli?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

V tuto chvíli my spíše koordinujeme bilaterálně s našimi partnery, ať už třeba s Polskem, kde také máme řadu otevřených otázek. Například polští pracovníci v českém zdravotnictví, kteří nyní bohužel nemohou jezdit každodenně do práce, měli jsme problémy s tranzitem přes některé země, taky to řešíme spíše cestou bilaterální, než jako V4. Více se teďko koordinujeme v rámci, v rámci toho středoevropského prostoru se všemi sousedy, například v rámci (???) formátu se Slovenskem a Rakouskem, protože tam těch témat máme více.

Jan BURDA (moderátor)

Změní se po pandemii a jejím odeznění tedy současné principy právního státu a základní hodnoty sedmadvacítky, jak se o to obávají signatáři, i těch zmíněných 13 států Unie. Obáváte se vy osobně?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Nezmění se. Já jsem přesvědčen, že až tato situace pomine, až budeme mít jistotu, že koronavirus nebude ohrožovat zdraví a životy občanů, tak se vrátíme k demokratickým principům, na kterých naše společnost stojí. A je to také o debatě v rámci třeba rady o té situaci v jednotlivých členských státech. Já myslím, že my také jsme přijali celou řadu nepopulárních opatření, které některé členské státy vedly k tomu, že zpochybňovat, například povinné nošení roušek, my jsme byli prvním státem v Evropské unii, který to zavedl a řada sousedů se nad tím podivovala a dnes i třeba sousední Rakousko již zavádí nošení roušek jako jedno z opatření.

Jan BURDA (moderátor)

Pojďme k dalšímu tématu, pane ministře, připomenu, že nám čas věnuje Tomáš Petříček, ministr zahraničí a místopředseda ČSSD. Vy jste v pondělí poslal nótu ruské diplomacii s tím, že Rusko je povinno chránit ambasádu České republiky v Moskvě. Učinil jste poté, co v neděli skupina radikálů v maskách hodila do areálu ambasády několik dýmovnic a na plot vyvěsila nápis "Stop fašismu". Incident měl být reakcí na odstranění sochy maršála Koněva v Praze. Už jste dostal z Moskvy nějakou odpověď?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Oficiální reakci nemáme. Já chci tuto záležitost řešit i s ruským velvyslancem. Tady došlo skutečně k narušení nebo porušení povinnosti hostitelské strany chránit diplomatické mise. Já očekávám, že záležitost bude řádně prošetřena a že do budoucna se takovéto incidenty opakovat nebudou.

Jan BURDA (moderátor)

Očekáváte, že by se přesto opakovat mohly?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Jednalo se o akci extremistických, extremistů, já v tom nevidím, že by tato záležitost byla jakkoliv organizována, je to skutečně něco, co my musíme se jasně ohradit, že nemůžeme akceptovat, že na naší ambasádu někdo hází dýmovnici a zároveň ale toto je také povinností hostitelské strany, aby zajistila taková opatření, že aby se takovéto situace neodehrávaly v budoucnu. Je potřeba asi doplnit, že v Moskvě platí zákaz vycházení, přesto 6, 6 výtržníků vlastně takto narušilo diplomatické výsady naší ambasádě, naší ambasády v Moskvě.

Jan BURDA (moderátor)

Evropská komise v uplynulých dnech také vydala prohlášení, o kterém informovala agentura Reuters, podle něj prý ruská média spustila významnou dezinformační kampaň s cílem zhoršit dopad koronaviru a poškodit tak západní evropské země a celou Evropskou unii. Jak velká hrozba to podle vás je?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Nemyslím si, že by to byla hrozba, která by zásadně změnila situaci v naší snaze, nebo naší snahu o zamezení šíření koronaviru, ale přispívá to tomu, že například spolupráce evropských států se vykresluje jako naprosto neexistující, což řada euroskeptiků ráda využívá, ale jsou tam i praktické, praktická rizika. Šíří se například naprosto mylné informace o tom, jak lze tuto nemoc léčit, jak se mají lidé chovat, což může třeba i změnit to, jak reagují na nařízení naší vlády, skutečně některé desinformační servery často vydávají naprosté nesmysly, které nejsou podložené k postoji odborníků a toto podkopává prostě efekt některých opatření, nebo může podkopávat efekt částečně některých opatření, což vnímáme jako problematická.

Jan BURDA (moderátor)

Vy jste v této odpovědi zmínil taktéž vzájemnou solidaritu nebo pomoc mezi evropskými zeměmi. Spolupracuje teď Česká republika na nějaké pomoci, to, co zkrátka si můžeme v dané situaci a v daných možnostech dovolit. Informovalo se o možném příletu francouzských nemocných, ty ale nakonec nedorazí. Běží nějaký jiný program, do kterého se v rámci evropské spolupráce Česko zapojuje?

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

My jsme pomohli bilaterálně Itálii, Španělsku. Naše subjekty se podílí na pomoci třeba přímo v Itálii. Já jsem rád, že například Červený kříž pomáhá na místě. Bavíme se o nějakém společném postupu v případě zajištění dodávek některých klíčových ochranných pomůcek, to je záležitost, kde myslím, že by Evropská unie by měla být aktivní spravedlivě, spravedlivě zajistit přístup k dodávkám, které některé nejvíce zasažené státy potřebují. Naše solidarita je ale také v tom, že pomáháme těm menším státům při návratech jejich občanů. Česko přivezlo domů více než 600 občanů jiných evropských států, je to prostě projev naší solidarity vůči našim partnerům a vlastně vycházíme tímto vstříc. Myslím, že ale bychom měli být připraveni vést tu debatu, jestli můžeme, když to situace umožní, tak aby to nebylo na úkor například českého zdravotnictví...

Jan BURDA (moderátor)

Rozumím.

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

...tak i dále možná pomáhat, protože zatím situace u nás je relativně dobrá v porovnání se státy jako právě třeba Itálie nebo Španělsko.

Jan BURDA (moderátor)

Tolik Tomáš Petříček, ministr zahraničí a místopředseda ČSSD. Děkuji vám za rozhovor. Na slyšenou.

Tomáš PETŘÍČEK (ministr zahraničních věcí; místopředseda strany /ČSSD/)

Na slyšenou.

Jan BURDA (moderátor)

Za pozornost děkuje také Jan Burda.