.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Středa 8. 04. 2020

DVTV: Promoření je neobhajitelné, nikdo neříká, co by to znamenalo, varuje vědec z Oxfordu