.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

čtvrtek 9. 04. 2020

ČRo1: Koledování mimo vlastní pozemek budeme řešit jako přestupky, upozorňuje policejní prezident

 

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Dnešním hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je policejní prezident Jan Švejdar, dobrý den, zdravím vás do přenosového vozu.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Dobrý den vám i posluchačům.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Máme čtvrtek odpoledne, začíná velikonoční prodloužený víkend, je a podle předpovědi i v dalších dnech má být krásné počasí, takže to bude lákat k výletům, na chaty, na chalupy nebo třeba sednout si v parku a dát si pivo nebo limonádu. Připravuje se policie nějak speciálně na ty nadcházející 4 dny, posílíte kontroly toho, jak lidé o Velikonocích dodržují ta opatření proti šíření koronaviru?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Tak Policie České republiky pojede ve standardním režimu, nepřipravujeme žádná speciální opatření, ale je potřeba taky říct, že platí veškeré zákazy, veškerá omezení vydaná buďto nařízeními vlády, anebo opatřením Ministerstva zdravotnictví s výjimkou toho posledního, a to je pohyb na, já říkám, volném vzduchu, kdy člověk nemusí mít roušku, ale policie bude všechno důsledně kontrolovat, ale na vaši otázku odpovídám: nepřipravujeme zvýšenou kontrolu.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že informace dnešní o tom, že vláda rozhodla o vyčlenění dalších 2000 vojáků ve prospěch policie, neznamená, že těchto 2000 vojáků se třeba hned zapojí do dalších dodatečných kontrol?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

V žádném případě. Povolání dalších 2000 vojáků k plnění úkolu policie je víceméně rezerva. My vojáky Armády České republiky používáme v současné době při ostraze státní hranice, máme je na hraničních přechodech, kde spolu s našimi policisty a celníky působí na vstupu a výstupu z České republiky. A zatím nepředpokládáme, že je použijeme někde jinde, ale samozřejmě ta situace může nastat.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když se vrátím k velikonočním svátkům, vy jste tedy říkal, že kontrol nebude víc, ale mají policisté nebo budou mít policisté nějaké instrukce, na které potenciální přestupky nebo na které věci, na které místa se mají speciálně zaměřit?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Víte co, ta situace je poměrně složitá, nicméně my nemáme žádnou speciální instruktáž pro naše policisty. Naši policisté vědí, jaké zákazy a jaké opatření jsou vydány, a budeme působit plošně. Já bych tady chtěl znovu apelovat na občany České republiky, aby dodržovali ta uvedená nařízení a opatření. Je to opravdu v zájmu nás všech, v zájmů ochrany našeho života, našeho zdraví.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Takže se nebudete soustředit třeba speciálně na pondělní koledování?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já bych to neřekl, že se nebudeme soustředit. Prostě my budeme tam, kde bude potřeba, my budeme reagovat na případná oznámení, protože já opravdu věřím tomu, že 99 % našeho národa jsou lidé zodpovědní a budou se podle toho chovat.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že pokud přijde oznámení, tak budete za koledování dávat pokuty, respektive budete to řešit jako přestupky?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ano, my to budeme jako přestupky. Těch možností tam je několik. My to postupujeme správnímu orgánu, což je většinou krajská hygienická stanice nebo obec s rozšířenou působností, a v případě neuposlechnutí výzvy řešíme na místě.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Může být koledování za nějakých okolností legální, pokud ti koledníci budou daleko od sebe, budou mít několikametrové pomlázky, budou mít roušky. Může v takové situaci jim to, lidově řečeno, projít?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

No víte co, ty základní hygienická opatření, že se pohybujeme v nějakém rozestupu, že je zákaz vycházení s nějakými výjimkami, které dneska už podle mě všichni znají, já si myslím, že tu situaci zcela vylučují, ale samozřejmě jsou tady rodiny, rodiče s dětmi a asi úplně nejsme schopni tomu zabránit, a pokud se pohybujeme na vlastním pozemku, pohybujeme se v rámci těch daných opatření.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že na vlastním pozemku smím, mimo vlastní pozemek ne.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Rodina a vlastní pozemek je úplně bez problémů.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Už minulý víkend se hodně řešila situaci v některých turistických oblastech, přírodních turistických oblastech typu Český ráj nebo Krkonoše, zaměříte se teď při té předpovědi počasí na tyto oblasti?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já jsem měl možnost minulý víkend se podívat na některé nebo do některých turistických cílů. A já musím pochválit zase naše občany, že se chovali maximálně zodpovědně. Pokud neberu to, že jsou auta zaparkovaná na jednom parkovišti, tak ve všech parcích, kde jsem se byl podívat, se ti lidé pohybovali tak, jak mají, to znamená po dvou, dostatečně od sebe, opravdu zodpovědní. Za to já jim chci velmi, velmi poděkovat a já předpokládám, že ve stejném režimu to bude i o nadcházejícím víkendu a Velikonocích.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Vy jste už v minulých dnech avizovali také to, že se zaměříte na dopravu, hlavně na dodržování povolené rychlosti, to platí, bude v tomto směru dopravní policie o Velikonocích mimořádně aktivní?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

My jsme ze začátku vsadili trošku na takovej ten lidskej přístup, a ne úplně se nám to vyplatilo. My jsme totiž jako Police České republiky nebo já jsem vydal opatření, kdy jsme zredukovali tu naši službu z důvodu zabezpečení výkonu služby v tom nouzovém stavu na minimum, bohužel se nám to vrátilo v tom, že někteří nezodpovědní řidiči jaksi ty pravidla porušovali, porušovali je schválně, asi zkoušeli co vydržíme. Proto jsem vydal v minulém týdnu dopravně-bezpečnostní opatření, které má za úkol ty řidiče, kteří opravdu si koledují, když máme ty Velikonoce, a trestají zejména tu vysokou rychlost, překračování rychlosti a v tom se bude pokračovat.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že to bude pokračovat celé Velikonoce?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

To bude pokračovat do odvolání.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Já se vrátím obecně k tomu dodržování opatření proti šíření koronaviru, máte statistiky za tu celou dobu, kolik přestupků nebo třeba trestných činů jste v téhle souvislosti jako Policie České republiky řešili?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Statistiku nemáme, jedná se o několik desítek přestupků denně, například minulý víkend to bylo asi 500 přestupků.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Dá se říci, které přestupky jsou nejčastější?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ne, ne, my určitě tu statistiku nevedeme, nesledujeme. Jsou to přestupky, kdy byl porušen opravdu buďto nařízení vlády, anebo opatření ministra zdravotnictví.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Ministr vnitra Jan Hamáček včera v Poslanecké sněmovně mluvil o garážových párty, je to častá věc, že odhalujete takovéto párty, ať už v bytech nebo v garážích nebo v jiných prostorech?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já si myslím, že je to věc naprosto výjimečná, že opravdu ti naši občané si uvědomují tu vážnost situace a neberou to na lehkou váhu, a pokud se taková věc někde objeví a my se o ní dozvíme, tak zase musím říct, že většinou si to nechají vysvětlit a v naprosto výjimečných případech ta Policie České republiky musí použít, já nechci říkat hrubou sílu, ale i něco jiného než domluvu.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když říkáte, že se to neděje, tak proč tím argumentuje ministr vnitra v Poslanecké sněmovně?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Jestli máte v úmyslu argumentaci u novely zákona o policii?

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Ano, ohledně té možnosti dávat pokuty?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Víte co, ono je to trošku složitější věc, ale jsou skutečně lidé, a jejich hrozně málo a opětovně děkuji našim občanům za to, jak se chovají, kdy opravdu moje heslo na hrubý pytel hrubá záplata platí a musíme to použít.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Vy jste před chvílí řekl, že to řešíte často na udání, kolik takových udání na někoho, kdo podle toho stěžovatele nebo oznamovatele porušuje ta příslušná opatření proti šíření koronaviru, kolik takových oznámení dostáváte?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

My to přesně nepočítáme, ale řádově se jedná o desítky udání. A teď zase v uvozovkách udání, já si myslím, že to v rámci ochrany zdraví, jo, že to nemůžeme brát jako klasické udání, a jedná se opravdu i o několik desítek maximálně denně. A já jsem svým způsobem i rád, že lidí si všímají toho, že to někdo poruše. Je to opravdu v zájmu zachování zdraví a životů nás všech.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Vy řešíte všechna udání, musíte na každý ten podnět vyjet a prošetřit to na místě?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ano, vždycky musíme vyjet.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že i když podle toho, kdy ten operátor slyší, že to nemá úplně validitu, tak přesto musíte jet na místo a řešit to?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Policie České republiky musí prověřit každé oznámení.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Jako policejní prezident vyzýváte lidi, aby oznamovali důsledně všechna porušení těch opatření, anebo byste spíš uvítal, aby se to pokusili řešit sami, aby třeba, když vedle sebe vidí někoho bez roušky, tak aby mu to normálně řekli, spíš než aby volali policii?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já si myslím, že většina našeho národa je opravdu velmi rozumná. Já říkám 99,9 %, že samo ví a samo chápe. Lidi si i sami mezi sebou říkají, to i moje vlastní zkušenost, že lidi se sami napomínají, v uvozovkách, vysvětlí si to, a myslím si, že opravdu mizivé procento je oznámeno k nám na Polici České republiky.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Dobře, ale to doporučení policejního prezidenta je jaké?q Zavolat 158, nebo se obrátit na městskou policii, nebo se primárně pokusit to vyřešit smírně na místě, prostě domluvit se?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já jako doporučení v tomhle nemám žádné. Já si myslím, že všechny varianty jsou možné a je asi na každém, jak tu situaci zváží a co udělá.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Ta omezení proti šíření koronaviru jsou v poslední době formulována v opatřeních Ministerstva zdravotnictví nebo ministra zdravotnictví. Konzultuje to přesné znění někdo s policií? Máte možnost třeba ty jednotlivé formulace připomínkovat nebo připomínkovat přesné znění těch výjimek, které tam jsou?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

To je velmi těžká otázka, protože ze začátku to bylo nařízení vlády, dneska jsou to opatření většinou ministra zdravotnictví. Někdy se skutečně k nim dostaneme, až když je v platnosti, a někdy se pereme i s výkladem, to je pravda.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vám ta omezení přijdou jasná?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Musím potvrdit, že v některých případech opravdu se snažíme nebo žádáme Ministerstvo zdravotnictví o to, aby nám pojmy z opatření ministra zdravotnictví vysvětlilo.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Nebylo by na místě to nějak změnit, třeba domluvit se přes vašeho ministra vnitra s ministrem zdravotnictví, aby ty věci předem s vámi konzultovali, abyste měli šanci vlastně si to vydiskutovat předtím, než je to oznámeno a zveřejněno?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Tohle je věc, kterou jsme zrovna dneska řešili na ústředním krizovém štábu, kdy opravdu jsme měli tyto věci konzultovat ještě předtím, než se dostanou na světlo boží, na veřejnost, a myslím si, že jako těch problémů je opravdu minimálně, ale i ten stav se v tomto zlepší.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, domluvili jste se na tom, že to bude jinak?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

V rámci ústředního krizového štábu pracuje několik skupin, myslím si, že ty skupiny začaly velmi, velmi dobře pracovat, je pravda, že v tomto v těch výkladech je trošku mezera. Já předpokládám, že během příštího tejdne se to dostane do naprosto souladu.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že už příští opatření vydaná budou předem konzultována s vámi, chápu to dobře?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Budeme doufat.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Já jsem se dnes díval na facebookovou stránku policie. Vy jste tam připravili nebo vaši kolegové připravili chat, kdy odpovídali na dotazy některých lidí, bylo těch dotazů tam docela dost. I z toho je jasné, že mnozí lidé tápou, co se smí, co se nesmí. Nebylo by správné nebo nebylo by vhodné v tuto chvíli, kdybyste třeba jako policie vydali jednoduchý manuál, co se smí, co se nesmí, jak to posuzujete, a tohle bylo k dispozici pro všechny?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

No my bysme jako policie manuál klidně vydali, ale já jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo to opatření vydává, by si ho měl vykládat, a to je v tomto případě vždy Ministerstvo zdravotnictví.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Na druhé straně ale řeší to ten konkrétní policista. Předpokládám, že tam nemá ministra zdravotnictví nebo někoho z ministerstva vedle sebe?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

To je pravda, a proto by ten výklad Ministerstva zdravotnictví měl být jasný tak, aby ho pochopili všichni občané.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když se k některým těm sporným situacím dostaneme, tak aktuálně nejasnosti vznikly kolem sportování bez roušek, to je dovoleno od úterka. Třeba pardubická městská policie v úterý na Twitteru na tu novou úpravu reagovala slovy, že nařízení vlády jsou tak plná výjimek, že jejich vymáhání dnešním dnem, tedy tím úterky, ztrácí význam. Souhlasíte s tím?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Nesouhlasím, zásadně s tím nesouhlasím. Já myslím, kdo si chce tu pravdu v tom najít, tak si ji najde, a já v žádném případě nesouhlasím s tím, že by policie jakákoliv policie, měla rezignovat, to v žádném případě. Ono to možná ani tak nevyznělo nebo ani to tak není, ale já si myslím, že my máme tým, který zpracovává ta výkladová stanoviska, který se snaží těm našim policistům udělat jednoduchý návod, jak mají postupovat v konkrétních případech a zatím si myslím, že nám to funguje, ale musím uznat, že ne vždycky je to věc úplně jednoduchá.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Jak to je s tím sportováním, když tedy konkrétně u toho zůstaneme?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

To je otázka opravdu na tělo, nicméně zase použijem trošku zdravého rozumu. Opatření ministra zdravotnictví je tak, jak je, my našim policistům říkáme: ano, při sportování roušku používat nemusíte, ale platí to základní hygienické pravidlo, to znamená, je-li někdo v prostoru menším jak 2 m od něj, tak by tu roušku měl vždycky mít na sobě.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

A co je to sportování, jak se pozná, že sportuji, a pokud třeba odpočívám, protože jsem unavený, sportuji ještě, nebo nesportuji?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Víte co, to zas je prostě o tom, a ani bysme nemuseli řešit, jestli sportuje, nebo nesportuje, prostě budeme vycházet z toho, že ten dotyčný může jít, může běžet, ale je 2 m od dalšího člověka.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, když to vezmu z druhé strany, pokud si vezmu na sebe sportovní oblečení, budu stát vedle výdejního okénka restaurace, budu pít pivo, budu doplňovat ionty a budu mít 2 m od dalšího člověka, tak nespadnu do toho?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

V žádném případě, v žádném případě. To je věc, která je naprosto jasně zakázaná výkladem Ministerstva zdravotnictví.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Dobře, ale kde je hranice, vy jste před chvílí říkal, že když sportuju, tak pokud jsem daleko od ostatních, tak je to v pořádku.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

No, ale to vám nedovoluje, abyste pil pivo na místě veřejně přístupném.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když to bude voda, protože potřebují doplnit vodu?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Když to bude voda, potřebujete se napít, odklopíte roušku, napijete se.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

I když ji předtím nemusím mít, já vás nebudu trápit těmito detaily, já chápu, že to není jednoduché, a bavili jsme se o tom už před chvílí. K rouškám ale přece jenom ještě jednu věc, a sice roušky v autě. Ministerstvo zdravotnictví zpřesnilo pravidla v tom směru, že dalo výjimku řidičům, pokud jsou v autě sami, že nemusí mít roušku, z toho tedy jasně plyne, že pokud jedu s kýmkoliv dalším, třeba se svou rodinou, taky ji všichni mít musíme, když jste říkal, že budete sledovat rychlost, že dopravní policisté budou na silnicích, budou sledovat i tohleto, jestli lidé v autech roušky mají?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Nebudou už jenom, protože dneska 1 ze závěrů ústředního krizového štábu je, že se požádalo Ministerstvo zdravotnictví o úpravu výkladů, úpravu toho opatření tak, aby rodina, pokud jede v autě, roušky nemusela mít.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že tím se to vlastně vyřešilo.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Tím by se to krásně vysvětlilo.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

My už jsme se zmínili o tom, že Poslanecká sněmovna včera schválila zákon, podle kterého byste mohli dávat za porušení těch omezení na místě blokové pokuty do výše 10 000 Kč. Je to potřeba z vašeho pohledu?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Tak my tím sledujeme hlavně zjednodušení celého toho procesu. Dneska tím, že ty přestupky předáváme buďto na obec s rozšířenou působností, nebo na hygienickou stanici, tak tím zatěžujeme administrativně jednak naše policisty, ale jednak i správní orgány. A jsem přesvědčen o tom, že zejména krajská hygienická stanice nebo krajské hygienické stanice mají dneska spoustu jiné práce, spoustu jiných povinností, které jsou důležitější než to, aby rozdávaly lidem pokuty. A je to ulehčení práce pro nás i pro ně.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když ministr vnitra Jan Hamáček prezentoval na začátku ta omezení pohybu, tak řekl, že vládě nejde o postihy a kontroly, ale o to, aby si lidé sami uvědomili, že tím porušováním těch opatření mohou nakazit své blízké, že si potom po zbytek života budou vyčítat, že třeba kvůli tomu někdo z jejich blízkých zemřel. Vy jste říkal, že přibližně 95 % tohleto chápe, mění se nějak to chápání v průběhu času tak, jak ta opatření trvají déle, máte pocit, že přibývá těch, kteří to přestávají chápat?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já mám takový pocit, že ti lidé opravdu k tomu přistupovali zodpovědně, bohužel teď, jak se trošičku začalo povídat o tom, že to zvládáme, a přišly nějaké výjimky a nějaké povolení některých činností, tak mám takové obavy, že ten národ začal předčasně jásat, a já teďka nejsem lékař, nejsem epidemiolog, jsem jenom policista, ale já si přesto dovolím zvednout trošku prst před nějakým přehnaným optimismem.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že třeba to vyjádření ze začátku týdne pana Prymuly o tom, že možná by se zdravá část populace mohla řízeně promořit, tak vám zkomplikovalo život, chápu to dobře?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ne, ne, ne, já vůbec nechci hodnotit vystoupení pana Prymuly. Já si myslím, že pan Prymula je odborník na svém místě a velmi dobře ví, co říká. Já jenom říkám to, co cítím mezi těmi našimi lidmi, že oni najednou propadli tomu optimismu, přidává k tomu samozřejmě toto dobré počasí, krásné počasí, které bude, jaro, ale já opravdu chci být v tomhle velmi, velmi opatrný a obezřetný.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Mimochodem, jak zásadní vašeho pohledu pro dodržování těch opatření, pro všeobecné dodržování je, co říkají a dělají přední politici, jestli ta opatření nerelativizují, jestli je sami dodržují?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

To je otázka, kterou nebudu komentovat.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

No já se ptám i proto, že vy jste byl účastníkem toho víkendového setkání poradního sboru pana prezidenta v Lánech. Prezidentův mluvčí dal na sociální sítě fotografii, která naznačuje, že jste tam ta opatření úplně nedodrželi. Mířím tam, jestli tohle jsou momenty, které policistům mohou přidělat práci, že si lidé jednoduše řeknou, když to nemusí dodržovat prezident nebo ministr vnitra, tak proč bych to měl dodržovat já?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Samozřejmě, že to tak může být chápáno, ten okamžik nebyl úplně šťastný. V současné době celé to jednání je předmětem jednání správního orgánu krajské hygienické stanice. Já si počkám na závěr.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že je možné, že za to padnou pokuty?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ano, je to možné?

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

A to řeší hygienická stanice?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ano, ano.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Při tom všem nasazení v souvislosti s koronavirem stíhá policie řešit i běžnou kriminalitu?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já jsem pyšný na svoje policisty, protože i přesto, že jim bylo nouzovým stavem a tou situací nařízeno konat některé věci jinak a je jich hodně, tak my jsme nerezignovali na tu naši standardní práci. Je potřeba říct, že ten nouzový stav, respektive ta situace nám trošku nahrává, protože ta běžná kriminalita nám poklesla.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Vy jste včera zveřejnili aktuální statistiky kriminality, tedy statistiky za březen. Oproti loňskému březnu skutečně kriminalita poklesla asi o čtvrtinu, ale netýká se to majetkových trestných činů, tam ten pokles je velmi malý. Při tom všem, co se kolem nás děje, omezení pohybu, zmrazení turistiky, zároveň velká přítomnost policistů v ulicích, nečekal byste ten pokles ještě větší?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Víte co, jsou to jenom čísla, jo, pocitově samozřejmě to může být trošku jinak, ale ty čísla hovoří o tom, že v průměru těch 25–30 % opravdu ten pokles je, ale já bych tomu nepřikládal žádný velký význam, protože to krátké období asi nebude úplně hodnověrné.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Je naopak nějaký typ kriminality, který roste? Napadá mě třeba domácí násilí.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

No, mezi námi, asi jsme se všichni nebo někteří z nás domnívali, že je to zrovna oblast, kde může dojít ke zvýšení nápadu, ale musím zase pochválit český národ, že se chová velmi mravně, a ani v této oblasti nedošlo k nárůstu.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Už při zavádění těch opatření se objevily obavy ze zhoršení bezpečnostní situace v některých konkrétních městech, kde podniky přerušily výrobu, kde zůstali zahraniční dělníci, kteří teď vlastně musí být celé dny zavření v ubytovnách. Potvrzuje se to, jsou nějaká místa, kde se takovéto problémy objevují?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Nejsou ta místa, zase je potřeba ale říct, že ve spolupráci se samosprávou jsme velmi rychle ještě předtím, než se to stalo, reagovali, my jsme posílili přítomnost policie v ulicích, v těch zájmových lokalitách a nelze zaznamenat zvýšení nápadu trestné činnosti.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když teď všichni venku musíme být zahalení, je to pro policii problém při vyšetřování trestných činů, že třeba kamerové systémy nepomáhají tolik jako jindy, protože všichni mají zahalené tváře?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já si myslím, že je to tak zanedbatelné procento, kdy nám to pomůže, že opravdu dneska nemůžeme hodnotit, že by nám to ztížilo to naše vyšetřování nebo tu naši práci.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Jsou v tuto chvíli nějaké trestné činy, u kterých je policie benevolentnější, než byla před měsícem, kterým se tolik nevěnujete?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ne.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Když ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o nákupu ochranných pomůcek z Číny, tak žertoval, že jste mu slíbil, že na něj budete hodní, až ho kvůli tomu budete zatýkat, že porušil pravidla veřejných zakázek. Ty nákupy nejen ochranných pomůcek teď řeší nejen vláda, ale také kraje, města nebo obce, ani v tom nejste benevolentnější?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Já musím říci jednu věc. Pan ministr to řekl samozřejmě v žertu, je potřeba uvědomit si, že je stav nouze. Je potřeba uvědomit si, že naprostá priorita byla ochránit životy a zdraví. Já musím říct, že Policie České republiky jako zareagovala velmi včas a že si pořídila, já dneska řeknu dostatek ochranných prostředků, ale v té době jsme si mysleli, že je to dostatek ochranných prostředků, a byla vybavena. Některé resorty, některé instituce to nestihly a dostaly se potom do velmi těžkého, svízelného stavu a já naprosto chápu ta nadstandardní opatření, která se v rámci nebo po vyhlášení nouzového stavu prostě musela udělat tak, abysme ochránili aspoň lidi v první linii, zdravotníky, hasiče, policisty, vojáky, ale já jsem přesvědčen o tom, že v tu pravdu nám ukáže opravdu až čas, jo, a co já mám možnost vidět, tak jsem přesvědčen o tom, že to bylo v pořádku.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Řešíte už v téhle souvislosti ohledně nákupu těch pomůcek třeba z Číny nějaká trestní oznámení?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Nevím o tom, že by přišlo do současné doby trestní oznámení.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Mimochodem, když mluvíme ochranných pomůckách, jak dnes je na tom v tuto chvíli policie z pohledu nakažených a z pohledu policistů v karanténě, kolik lidí máte z těchto důvodů mimo službu?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Je potřeba říct, že na začátku v tom prvním týdnu my jsme se dostali na číslo asi 950 policistů, které jsme měli v karanténě, nemocných jsme měli 0. Dneska jsme ve stavu, kdy máme v karanténě 200 asi 14 policistů a nemocných 35, je potřeba říct, že ten počet lidí v karanténě nám klesá z toho důvodu, že se podařilo zavíst za prvé rychlotesty a podařilo se zrychlit testování tou tradiční PCR metodou, protože v okamžiku, kdy policista přišel do kontaktu s člověkem nebo s pachatelem, s osobou, která řekla, že je nemocná, tak my jsme všechny policisty, kteří se okolo toho dotyčného pohybovali, museli dát do karantény a čekali jsme třeba několik dní na výsledek testu. Dneska vzhledem k rychlosti testování my to omezíme na naprosté minimum, a proto máme těch lidí v té karanténě takhle málo.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

To znamená, že policie má přednostní přístup k testům?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Ano, má.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Pro kolik lidí, tak jak je potřeba?

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Je to podle potřeby, není vymezený počet.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Říká dnešní host Dvaceti minut Radiožurnálu, policejní prezident Jan Švejdar. Díky, že jste si udělal čas, někdy na viděnou, na slyšenou.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Moc vám děkuji, na shledanou.

Tomáš PANCÍŘ (moderátor)

Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.