.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Sobota 11. 04. 2020

ČRo1: Dejme přírodě šanci si od lidí odpočinout, jednou nám to hezky vrátí

Jiří CHUM (moderátor)

Svátky a slunečné počasí. Ideální kombinace pro výlety do přírody. V Česku ale stále platí kvůli epidemii koronaviru nouzový stav. Vláda ho prodloužila do konce dubna. Ústřední krizový štáb tak vnímá oblíbená turistická místa jako velké riziko, protože by se tam mohly scházet velké skupiny lidí. Policejní prezident Jan Švejdar včera ve vysílání Radiožurnálu upozornil na to, že policisté budou vytížená místa kontrolovat dál.

Jan ŠVEJDAR (policejní prezident)

Policie České republiky pojede ve standardním režimu. Nepřipravujeme žádná speciální opatření, ale je potřeba taky říct, že platí veškeré zákazy, veškerá omezení vydaná buďto nařízeními vlády, anebo opatření ministerstva zdravotnictví s výjimkou toho posledního, a to je pohyb na, já říkám, volném vzduchu, kdy člověk nemusí mít roušku, ale policie bude všechno důsledně kontrolovat.

Jiří CHUM (moderátor)

K tomu, aby dodržovali pravidla pro pohyb v době nouzového stavu, vyzývá turisty i Správa krkonošského národního parku. My teď budeme mluvit s jejím ředitelem Robin Böhnischem. Dobré ráno.

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Dobré ráno z Krkonoš.

Jiří CHUM (moderátor)

Jaká jsou tedy ta pravidla, která musejí návštěvníci parku teď v době nouzového stavu dodržovat, jsou třeba přísnější, než kdy jindy a pokud ano, jak konkrétně?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Tak návštěvníci Krkonošského národního parku a koneckonců všech dalších národních parků musí samozřejmě nadále dodržovat pravidla chování v národních parcích, dodržovat zákon a návštěvní řád, to je také ten prostor, který mi budeme kontrolovat, no, a k tomu přistupují samozřejmě ty požadavky podle nařízení vlády, popřípadě nařízení ministerstva zdravotnictví.

Jiří CHUM (moderátor)

Kdo bude dodržování pravidel kontrolovat?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Tak v horách se pohybuje Armáda České republiky, která především kontroluje prostor zelené hranice s Polskou republikou musím dodat, že polská část Národního parku je rozhodnutím polské vlády zcela uzavřena pro návštěvníky. Pak se tu pohybuje Policie České republiky a v té jsou samozřejmě naši strážci a lesníci, kteří kontrolují právě možné přestupky proti životnímu prostředí.

Jiří CHUM (moderátor)

Jaký je provoz v Krkonoších v posledních dnech, co se týče návštěvy?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Pak samozřejmě zaznamenáváme pokles návštěvnosti. Lidé povětšinou dodržují doporučení necestovat daleko pro svoji procházku v přírodě, ano, vyrazit z nějakého velkého města 100 kilometrů autem na jednu procházku v Krkonoších opravdu teď není rozumné, ale ve velkém se tu samozřejmě pohybují místní, kteří taky využívají toho, že se teď méně potkávají s turisty.

Jiří CHUM (moderátor)

Pokud tedy návštěvníci nebudou ta pravidla a nařízení dodržovat. Jaké hrozí pokuty, případně jak vysoké jsou ty tresty?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Tak já se zase mohu vyjadřovat k tomu, co je naším zájmem, to znamená dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny a návštěvního řádu parku. Ty přestupky mohou mít podobu parkování jinde, než jsou vymezené plochy, je to vstup mimo cesty v prvních zónách, tam se mohou pokuty udělené na místě pohybovat do 10 000 Kč.

Jiří CHUM (moderátor)

Když mluvíte o tom parkování, chystáte se uzavírat nějaká parkoviště, nebo omezovat jejich kapacitu tak, abyste předešli shromažďování velkého počtu lidí?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Tak ono ta naše výzva, která se objevila v éteru včera, je vlastně reakcí na chování místních obcí, jsou to především obce, kdo vlastní nebo má pronajaté parkovací plochy v ochranném pásmu nebo v Krkonošském národním parku, především obce v Libereckém kraji se už minulý týden rozhodly některá parkoviště uzavřít, teď se k tomu připojily i obce v Královéhradeckém kraji. A naší obavou je, že lidé, kteří nebudou moct využít legálních parkovacích ploch, právě vyjedou svými vozy, vozy do národního parku. To je, to je naše obava, a proto budeme ve větší míře v terénu.

Jiří CHUM (moderátor)

A z těch informací, které máte, nevyplývá, že by tedy se obce chystaly uzavírat parkoviště nebo omezovat ten provoz právě proto, aby nedošlo k té situaci?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Právě, že máme, už od minulého týdne se tak postupně děje od západu na východ Krkonoš.

Jiří CHUM (moderátor)

A tím sílí vaše obava, aby auta prostě neparkovala tam, kde nemají, mimo ta parkoviště?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Pochopitelně, ale není to jen tahle záležitost, z hlediska návštěvníků je krásné počasí, z našeho hlediska už máme velké obavy o suchu, ale tohle sluníčko a modré nebe samozřejmě vytáhne návštěvníky, kteří jsou občas schopni chovat se velmi nestandardně, například se pohybovat na lyžích v nejcennějších částech parku, minulý týden jsme taky zaznamenali pohyb skútru přímo v Krakonošově zahrádce, takovéhle akce se mohou samozřejmě v takovémhle počasí opakovat a to budeme sledovat.

Jiří CHUM (moderátor)

Co byste vzkázal těm, kteří měli v plánu, nebo mají v plánu do Krkonoš přijet?

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Asi bych je velmi zdvořile poprosil o to, aby dali přírodě šanci si od lidí trochu odpočinout, protože probíhá tok tetřívka, chystá se (???), a obecně je tu teď celá řada vzácných druhů, které potřebují v dubnu klid a je to velká šance dát přírodě odpočinout, aby nám to jednou mohla hezky vrátí.

Jiří CHUM (moderátor)

Ředitel Správy krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Děkuji vám.

Robin BÖHNISCH (ředitel správy KRNAP)

Na slyšenou.

Jiří CHUM (moderátor)

Pěkné svátky.