.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Pondělí 13. 04. 2020

ČRo1: Věřím, že to nejhorší máme za sebou, předpovídat vývoj ale nelze, říká hlavní hygienička Rážová

Vladimír KROC (moderátor)

Hostem Dvaceti minut, které vysílá Radiožurnál i Český rozhlas Plus, je hlavní hygienička Jarmila Rážová, zdravím vás po telefonu, dobrý den.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Dobrý den, zdravím vás i posluchače.

Vladimír KROC (moderátor)

Paní doktorko, jaké máte poznatky o průběhu Velikonoc, nakolik opravdu lidé polevili v respektování nařízení vlády?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak nějaké informace mám, protože jsem sledovala vývoj v médiích zejména, neboť moje Velikonoce byly víceméně pracovní, takže jsem neměla sama šanci příliš se podívat někam ven, abych viděla, jak občané dodržují, nebo nedodržují ta mimořádná opatření, ale myslím si, co mám informace, tak že většina lidí stále ty 4 základní takové doporučení dodržuje, to znamená, já jsem viděla, pokud jsem jela autem po Praze, tak jsem viděla, že občané chodí s rouškami, dodržují odstupy, pokud to samozřejmě není nějaká dvojice těch, který spolu nějak Jsou rodina, ano.

Vladimír KROC (moderátor)

Tam, kde je to možné prostě...

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

A neviděla jsem na vlastní oči žádný hobbymarket, protože jsem jezdila na pracovní jednání, takže jsem se kolem těchto zařízení nepohybovala, ale jinak nějaké hlášky o tom, že opravdu někteří to pojmuli poněkud jaksi, no porušili ta opatření poněkud, asi měli velkou radost, že venku je sluníčko a že byli dlouhou dobu uzavření.

Vladimír KROC (moderátor)

Ale zatím žádné konkrétněji údaje nemáme.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Zatím jako konkrétní údaje nemáme.

Vladimír KROC (moderátor)

Dobře. Ono je to tak, že dárci by měla do budoucna mít možnost ukládat pokuty za porušení vládních nařízení. Teď o svátcích tedy řešila podle vlastních statistik na 600 přestupků denně, čili vy zatím nemáte přehled...

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Ano, to jsem tak četla.

Vladimír KROC (moderátor)

...o tom, s jakým koncem, nevíte, kolik třeba přestupků může skončit domluvou, kolik z nich musí vyřešit hygiena jako správní orgán?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Nevím, určitě teda předávání jako podnětů směrem mezi policií a námi jako krajskými hygienickými stanicemi probíhá, to určitě, zejména pokud policie vlastně může dát blokovou pokutu za ten nepořádek, nebo teda nedodržování pořádku na místě, a samozřejmě posílá kolegům na krajské hygienické stanice podněty, že třeba někdo otevřel nějaký stánek tam, kde by neměl být, a prodával něco, co zatím je zakázáno, takže toto se děje, nemám počty a je to několik minut, kdy jsem ředitelům krajských hygienických stanic posílala přesně dotaz na počty udělených pokut a na tu spolupráci s policií, takže nějaké údaje budeme mít na ministerstvo k dispozici zítra někdy kolem druhé hodiny odpoledne.

Vladimír KROC (moderátor)

Ministr zdravotnictví vám uložil prošetřit situaci v některých hobbymarketech, které byly ve čtvrtek znovu otevřeny, čili z vašich slov vyplývá, že zatím jste taky k žádným závěrům ještě nedospěli?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tam jsem ještě nedospěla. Samozřejmě právě počítám, že kolegové, ředitelé krajských hygienických stanic, neboť já jsem také ředitelkou jedné z těch krajských hygienických stanic stále, tak že mi to během zítřka, pošlou tyto informace.

Vladimír KROC (moderátor)

Nedalo se to ale předjímat, že po měsíci, řekněme, půstu se kutilové a zahrádkáři nahrnou do těchto obchodů ve velkém?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak já si myslím, že my jsme to i předvídali nebo předvídat se to dalo. Stále tam ale platí, že vlastně to bylo povoleno za těch (???) dodržování odstupu, řízeného vstupu do toho zařízení, a za to je samozřejmě zodpovědný vždycky ten provozovatel, no a částečně každý 1 zná, protože bychom tyto pravidla už měli mít prakticky za ten měsíc dost zažitá.

Vladimír KROC (moderátor)

Vysvětlete mi, prosím, jaký je rozdíl z hygienického nebo epidemiologického hlediska mezi hobbymarketem a kostelem, proč kostely musely zůstat o těch nejvýznamnějších křesťanských svátcích zavřené?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak já si myslím, že ten pobyt v tom hobbymarketu není nikdy tak dlouhý, jako by byl pobyt v uzavřeném prostoru větší skupiny lidí po dobu obřadu kostelního nebo teda mše...

Vladimír KROC (moderátor)

Bohoslužby.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Bohoslužby, děkuju, nejsem věřící, takže mám někdy problém najít správný výraz, za to se omlouvám, takže to je ten hlavní důvod, že by tam ty lidi byli podstatně delší dobu.

Vladimír KROC (moderátor)

A proč nemohou být otevřeny třeba farmářské trhy? O tom se také hodně diskutuje, které jsou na volném prostranství, zatímco potravinové hypermarkety otevřeny jsou?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak hypermarkety úplně snad otevřeny nejsou, jsou otevřeny, no menší provozovny, to je pravda, nejsou otevřeny farmářské trhy, ale já si myslím, že naznačil už pan ministr nás, pan ministr Vojtěch, naznačoval, že je to jedno z opatření, které bude velmi brzo uvolněno.

Vladimír KROC (moderátor)

Pokud se potvrdí to, o čem jsme mluvili v počátku, že zatím ještě nemáte konkrétní údaje, ale že opravdu možná někdo to bral hodně lehkomyslně ta opatření těch o Velikonocích, co očekáváte od příštích dnů nebo několika týdnů, jak se podle vás projeví, nakolik zodpovědně jsme se jako masa chovali o těchto svátcích.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Myslím si, že se to projeví za takových 7 až 10 dnů, pokud tedy došlo k nějakému masivnějšímu porušení těch základních pravidel, to je zejména teda ta rouška a ta blízká vzdálenost, teda nenošení roušky myšleno, a blízká vzdálenost, tudíž možnost přenosu té kapénkové nákazy, tak tam je inkubační doba obecně 14 dní, tak já si myslím, že pokud k tomu došlo, a někde možná došlo, to nemohu vyloučit, tak se to na těch číslech projeví někdy tak 7, 10 dní, dejme tomu, do těch 14 dnů. A je to stále, jestli mohu, mohu tak já bych fakt strašně ráda využila i ten rozhovor s vámi na to, že ten vývoj té situace u nás tady v České republice právě díky i nastavení těch opatření, tak jsme získali určitý čas a máme tu zatím průběh té epidemie pod kontrolou, to znamená, že nejsou plně vytíženy kapacity a nedojde, pevně věříme, že nedojde k té cestě italská, španělská cesta s totálně přetíženým systémem zdravotní péče, a zejména tedy s velkými počty těch úmrtí a těžkých případů.

Vladimír KROC (moderátor)

Možná směřuju k tomu, co chcete říci, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula mluvil o tom, že ta opatření se budou moci postupně uvolňovat, pokud zůstane množství nově nakažených pod 400. A já se chci zeptat, proč právě toto číslo?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak je to asi o 2 odvedeno od toho právě kapacity systému našeho zdravotnictví a pan náměstek odhadl nebo řekl tu hranici asi by jakoby stropní, kdy už by se vlastně vraceli jsme se zpátky k nějakým restriktivním opatřením právě proto ještě uchovat ten systém částečně funkční, s určitou volnou kapacitou tak, aby to prostě zvládlo zdravotnictví.

Vladimír KROC (moderátor)

Rozumím. V neděli přibylo nejméně případů za skoro celý měsíc, nakolik je to tedy povzbudivá zpráva?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak ony ty víkendy obecně, když se podíváte zpětně na ty naše křivky, který ministerstvo pravidelně zveřejňuje, tak oni víkendy jsou vždycky trošku slabší, co se týče počtu protestovaných, provedených testů, je také méně, některá odběrová místa byla zavřená, a navíc ti, kteří indikují, tak v těch čtyřech volných dnech zjevně neindikují tak hustě, jako je tomu v běžných pracovních dnech, což jsou zejména praktičtí lékaři, ale částečně asi i teda kolegové na krajských hygienických stanicích, byť ti tedy indikují i o víkendu.

Vladimír KROC (moderátor)

Takže to číslo může být vlastně trošku zavádějící?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Je nižší a je to víkendem a já bych tomu nepřikládala zase jako tak zásadní význam, naopak vždycky ty pracovní dny jsou vlastně mnohem výpovědnější.

Vladimír KROC (moderátor)

Dnes je to přesně měsíc, když jste byla pověřena funkcí hlavní hygieničky České republiky. Řekla byste, že ze zdravotního hlediska máme to nejkritičtější období už za sebou?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

No tak, když budu mít v ruce křišťálovou kouli, tak možná možná bych to tak řekla, ale každopádně, myslím si, že jakoby ta nejvyšší vlna proběhla během toho března, a právě teď je důležité nadále dodržovat ta opatření. Stále se budu vracet rouška, rozestupy, dodržování karantény, neporušování těch karanténních opatření, který jednotlivý člověk dostane, tak to je strašně důležité, protože pokud se toto poruší, tak je otázkou, co to ještě všechno může udělat. Ten virus je nový, my máme o něm určité informace, sdílíme plno informací i z těch zemí vlastně celosvětově, ale plno věcí je tam nových...

Vladimír KROC (moderátor)

Zatím toho stále ještě nevíme dost.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Těžko se to předvídá, no právě, ano.

Vladimír KROC (moderátor)

Paní doktorko, jenom teď možná trošku odbočím, limituje vás nějak, že jste pověřená funkcí, je v jejím výkonu nějaký rozdíl, pokud byste byl jmenována?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak určitě jmenování je jakoby jiný, ale tak pověřena jsem a myslím si, že pro výkon té funkce a hlavně to nasazení, které člověk má, tak v podstatě tam není rozdíl.

Vladimír KROC (moderátor)

A slíbil ministr Vojtěch něco konkrétního, kdybyste měla být ve funkci potvrzena?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Ne, já nemám nic slíbeno a rozhodně na pozici hlavního hygienika a náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví, což je stále ten 1 člověk, neboť zastupuju obě ty funkce, tak bude vypsáno zcela určitě řádné výběrové řízení podle služebního zákona.

Vladimír KROC (moderátor)

Čili vy se ho také zúčastníte?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

To neříkám.

Vladimír KROC (moderátor)

Ještě nevíte, nejste rozhodnutá?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Nevím, ne nejsem rozhodně rozhodnutá. Já jsem nadále ředitelkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a to je moje práce a já tam ráda pracuju, mám tam ráda nejenom kraj, myslím jako ve smyslu řešené problematiky, ale mám tam i dobrej tým lidí.

Vladimír KROC (moderátor)

Jinými slovy teď ale sedíte na třech židlích zároveň.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Na dvou, no.

Vladimír KROC (moderátor)

Ještě ta náměstkyně ministra.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Já vím. Ano, tak to je v rámci ministerstva pro řízení sekce, ale ono se to s tím hlavním hygienikem kreje (???).

Vladimír KROC (moderátor)

Paní doktorko, kdo konkrétně rozhodne nebo rozhoduje o tom, jaká budou přijata opatření, kdo nese tu hlavní odpovědnost?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak hlavní odpovědnost ponese zcela určitě vláda, protože ta rozhoduje, ale jinak máme sestavený tým v podstatě epidemiologů na Ministerstvu zdravotnictví, ustavil tu skupinu pan ministr a ten připravuje vlastně návrhy na některá uvolňování těch opatření za podmínek podle epidemiologického rizika, abych to řekla správně, a toto navrhuje v nějakém časovém horizontu vždycky s podmínkou ty jednotlivé kroky nebo ty časové etapy, podle toho, jaká bude ta epidemiologická situace v danou dobu.

Vladimír KROC (moderátor)

A kdo konkrétně formuluje znění těch hygienických opatření, která potom vydává formou nařízení Ministerstvo zdravotnictví?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak konkrétně to formuluje jednak tato skupina zásadně, potom také samozřejmě sekce hlavního hygienika a spolupracujeme i ze sekcí, kterou řídí pan náměstek Prymula, to znamená sekci zdravotní péče nebo zdravotních služeb, abych to řekla správně, a zároveň máme ustavenou na ministerstvu i pracovní skupinu nebo klinicko-epidemiologickou skupinu, která nám samozřejmě pomáhá ta jednotlivá doporučení formulovat.

Vladimír KROC (moderátor)

Já se ptám i proto, že třeba policie si stěžuje, že jejich výklad je často nejasný, jak si třeba v tomto pořadu posteskl policejní prezident Jan Švejdar. Konzultujete už znění vyhlášek s policií?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak ono se to nezdá, ale on stále je sice nouzový stav, ale nadále běží, vlastně platí veškeré právo, takže u některých z těch mimořádných opatření, zejména ty, které tedy navrhuje a schvaluje následně 2 vláda, tak je konzultujeme pochopitelně v rámci meziresortního projednávání. To se všechno děje přes (???) a trávíme tím docela dost času.

Vladimír KROC (moderátor)

Proč tak vážně zasáhla epidemie ty nejzranitelnější, myslím seniory v domovech důchodců? Co jsme podcenili?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Já si myslím, že jsme z hlediska zdravotnictví nepodcenili nic. To je prostě vývoj té situace a bohužel senioři jsou to a citlivá skupina. Tam je...

Vladimír KROC (moderátor)

Dobrá, ale promiňte, nedalo se tomu opravdu předejít, aby nebyli vlastně nakaženi v takové míře?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak ono takhle zdánlivě to vypadá, jakože samozřejmě ty, kteří jsou v těch pobytových zařízeních, tak je tam to číslo docela vysoké, ale není to v přepočtu na celkový počet těch lidí, kteří v těch zařízeních jsou, celkově žijí nebo pobývají, tak to není zase až tak šílené procento nějaké vysoké.

Vladimír KROC (moderátor)

Promiňte, to možná mluvíte o statistice za celou republiku, ale v některých těch zařízeních třeba se to blíží 90 %.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Jednotlivě ano, já mluvím za celou republiku, to je můj úděl, protože mluvím za celou republiku. Samozřejmě, jakmile je to v jednom zařízení a pak máme, že jo, ty případy Moravskoslezský kraj, ty některé případy tady z Prahy, kdy vlastně většina těch obyvatel nebo těch osob, těch seniorů, které v tom zařízení jsou ubytováni, tak je, teda vyšla pozitivně. Většinou ten zdroj je někdo, kdo tam vnesl tu infekci, málokdy ten člověk nebo byl ten člověk převezen z jiného zařízení, to se stalo, to teď již je zablokováno, protože nepřijímají jiného než covid negativního člověka. Pokud ten pacient tam, teda pardon, klient, zůstává a je pozitivní, tak je izolován a té spolupráci s ministerstvem vlastně naše ministerstvo s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s asociací poskytovatelů těch sociálních služeb, tak je i nastaven určitý doporučení a manuál k tomu, jak vlastně postupovat, takže ta situace je velmi sledovaná, nejenom médii, ale samozřejmě jak hygieniky, tak i těmi provozovateli těch sociálních služeb. A já pevně věřím, že se tahle situace těmi opatřeními, který tam jsou zavedený, včetně teda pak i dezinfekce, izolace, další věci, tak, že se zvládne a že ochráníme tuto skupinu, která je opravdu velmi, velmi citlivá.

Vladimír KROC (moderátor)

Vy jste říkala, že projekt chytré karantény hygienikům pomůže. Ostrý start se ale už několikrát posouval, jak to tady funguje teď? V kolika případech a kde jste už dokázali tu chytrou karanténu využít?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak ono to má, on je to nebo velký projekt, který má spoustu jaksi součástí. Jedno z nich je teda i ta zásadní pomoc Armády České republiky krajským hygienickým stanicím vlastně s posílením personálních kapacit, což se děje, a aby vlastně mohli tedy rychleji vyhledávat ty pozitivní případy a jejich kontakty, a dostat je tedy dříve do karantény, to jsem již zmiňovala a zmiňujeme to i s panem náměstkem Prymulou, myslím, oba ve shodě. No a tak zatím je to Brno, Krajská hygienická stanice v Brně, teď přibyly další 3 Krajské hygienické stanice, Středočeši, Olomouc a Moravskoslezský kraj a během příštího týdne máme už udělaný plán dalšího zapojování tak, abychom vlastně všechny kraje dostali do systému chytré karantény, začali využívat právě ty mediky Armády České republiky a některé ty pomáhající chytré technologie, což myslím zejména teda vyvolávání telefonické, obvolávání těch kontaktů těch pozitivních lidí tak, aby to bylo vlastně na všech 14 krajských hygienických stanicích.

Vladimír KROC (moderátor)

A jak by tedy mělo nebo mohlo dojít k postupnému uvolňování restrikcí, kde začít?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak na to ta pracovní skupina odevzdala včera nebo v sobotu jsme měli velké jednání, asi 4 nebo 4,5 hodiny, kdy byl už určitý návrh, diskutovalo se k němu, ten návrh byl projednán následně dvěma důležitými ministerstvy a během zítřka bude předložen na vládu.

Vladimír KROC (moderátor)

Takže zatím nechcete být konkrétní, rozumím tomu správně?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Ano, nemůžu, ani nemůžu a nechci, protože myslím si, že je důležité to, co projedná vláda.

Vladimír KROC (moderátor)

To chápu, ale zatím se uvádělo, že do škol se žáci mohou vrátit na konci května, proti tomu, jak víte, vznikla petice, tak se ptám na váš názor, kdy a za jakých podmínek by se mohli vrátit žáci a studenti do škol?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak to uvolnění tam je, ale není, je tam za nějakých podmínek se děti do školy vrátí, ale nemyslím si, že je to nastaveno tak, aby to nepřineslo velké epidemiologické riziko, takže jsou to spíše menší skupiny a je otázkou, jestli bude ve hře vůbec povinná docházka, myslím si, že spíše ne.

Vladimír KROC (moderátor)

Takže vypadá to, že skutečně do konce školního roku asi se de facto školy úplně neotevřou?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Úplně se asi neotevřou, ale říkám, záleží na tom, jak to uchopí tedy vláda zítra, toto naše nebo tento návrh, který je projednán i se školstvím, ale jde i o to určitě, teda prioritou je, aby ti, kteří zakončují jakýkoliv stupeň školy, tak aby měli šanci složit závěrečné zkoušky, to znamená maturita a nebo třeba bakalářské zkoušky a magisterské studium, případně PhD, když dokončují, tak totto, aby mohli, a taky zároveň, aby děti mohly být někam přijaty nebo (???)

Vladimír KROC (moderátor)

Diskutuje se o takzvaném promoření, dá se zjistit, zda člověk má protilátky proti novému koronaviru, že možná už prodělal tu nemoc, aniž by o tom věděl?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak zjistit se to dá, máme vlastně testy, rychlotesty takzvané, který jsou vlastně postavený na zjišťování protilátek, to znamená jak těch rychlých IGM, tak těch, které přetrvávají, IGG protilátek, takže dá se nějakým způsobem toto zjistit, taky se vyjadřoval kolega, teda pan prof. Prymula, že budou určité studie v Praze, na Olomoucku, a mám pocit, že ještě 1 lokalita, ale teď si ji nevybavuju, kde se takovéto testy budou provádět.

Vladimír KROC (moderátor)

A i když člověk prodělá toto onemocnění třeba v té lehčí formě, znamená to, že si organismus vytvoří imunitu proti tomuto typu viru?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Pokud má, jak se mohl bezpříznakové, aniž teda na něm cokoliv bylo vidět, jako nějaký projev toho onemocnění, tak záleží na tom taky, jak velkou dávku toho viru na sebe teda absorboval, co je schopen vytvořit za protilátky a jaký pitr těch protilátek má, aby vlastně mohl tu infekci zvládat, a je to velká otázka, protože zase je to úplně nový typ viru a chová se trošičku jinak než některé jiné virové infekce, kde jsme už jako dál a jsou na ně očkovací látky.

Vladimír KROC (moderátor)

A jak je to tedy s tou takzvanou kolektivní imunitou, kdy o ní můžeme v tomto případě mluvit a jak ji získat?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

No tak bezpříznakoví jsou ti, kteří prodělali infekci bezpříznakově a vytvoří si jejich určité množství, tak se říká 10, teda ono spíš by to chtělo, abychom zabránili... Takhle: ti, co získají tu imunitu, tak vlastně v té populaci, čím je jich větší procento, tím menší má ten virus šanci vlastně někoho dalšího napadnout, protože ty lidi jsou odolní. To je princip vlastně i očkování, když to zjednoduším. No, takže čím je větší podíl v té populaci těch, kteří tu imunitu získali, tím menší šance je šíření viru dále, takže je to vždycky určitě kolem 70 %. Tady trošku bych řekla, že je to předpoklad, že 70 % populace by mělo být alespoň promořeno, teda to je strašné slovo, mělo tu kolektivní imunitu, i když promořenost je epidemiologický pojem, který tedy běžně my epidemiologové používáme. Tak, není na něm nic děsivého..

Vladimír KROC (moderátor)

Jasně, a paní doktorko, stále platí, že takzvané číslo R, které určuje, kolik dalších lidí ten nemocný člověk nakazí, že zůstává kolem jedné?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Ano, v současné chvíli to ty modely, tak říkají, on je tam nějaký interval spolehlivosti, to znamená, že je to trošičku přes 1 a trošičku pod 1, v určitém rozmezí se ten interval hýbe, abych řekla přesně, 0,97–1,08, a tak to znamená, že se to tedy hýbe kolem jednoho, 1 člověk má šanci nakazit jednoho dalšího člověka.

Vladimír KROC (moderátor)

Jakou roli hraje to, a máme už poslední minutu, že v zemích bývalého východního bloku byla vysoká proočkovanost proti TBC, může mít díky tomu ta nemoc u nás nebo v těchto zemích jiný průběh?

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Tak já jsem o tom také četla mnoho, ne mnoho, ale některé ty studie, které to říkají, naposled myslím Irové toto zveřejnili. Je to otázka, je to možné.

Vladimír KROC (moderátor)

Není to vyloučené.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Není to vyloučené, tak.

Vladimír KROC (moderátor)

Dobře. Jinými slovy, jak vás poslouchám, tak roušky budou hlavní módní záležitostí asi tohoto léta, možná i podzimu.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Já si myslím, že ano.

Vladimír KROC (moderátor)

Tak to byla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Já vám děkuji za vaše odpovědi a přeji hezký zbytek velikonočního pondělí, na shledanou.

Jarmila Rážová (hlavní hygienička ČR)

Na shledanou, děkuju, na shledanou.

Vladimír KROC (moderátor)

Příjemný poslech dalších pořadů jak na Radiožurnálu, nebo na Českém rozhlase Plus vám přeje Vladimír Kroc.