.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

Středa 15. 04. 2020

ČRo1: Robert Plaga - Nosným kanálem do konce školního roku zůstává vzdělávání na dálku

Petr KRÁL (moderátor)

Do konce školního roku se výuka ve školách v plném rozsahu už neobnoví, do lavic se vrátí jenom část žáků. Plán postupného rozvolňování mimořádných opatření proti šíření koronaviru včera schválila vláda. Tak třeba od 11. května by se ve školách mohli začít studenti připravovat na maturity a závěrečné zkoušky, ty budou společně s přijímacími zkouškami na střední školy nejspíš v červnu, no, a naopak nejmladší, tedy žáci prvního stupně, by se mohli do lavic vrátit 25. května. Učit by se ale museli v menších skupinách, družiny taky fungovat nebudou. Hostem Ranního interview je teď ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Dobrý den.

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Dobré ráno.

Petr KRÁL (moderátor)

Včera jste doporučil, aby se děti na prvním stupni po návratu do škol učily maximálně po 15, aby mohli sedět v lavici po jednom, znamená to, že třeba z původní jedné třídy tedy teď logicky musí vzniknout 2, jak se do škol vejdou?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Tak prvotně bych rád řekl, že to rozhodnutí uzavření škol nebyl rozhodnutím ministerstva školství, ale ministerstva zdravotnictví, stejně tak jako ten zdravotní aspekt hrál roli uzavírání škol, tak i u toho postupného náběhu musíme respektovat to epidemiologické hledisko a tu konkrétní situaci. Takže to jsme se snažili vtělit do těch opatření. A pokud jste se ptal, jak se tam najdou, tak ty skupiny po těch 15 dětech, já bych chtěl říct, že tam je dobrovolnost dát to dítě do té školy, proto se nevracíme k povinné školní docházce, je to na rozhodnutí rodiče. To znamená, že předpokládám, že tam nebude plný počet dětí, ale jak jste si, a uvedl jste to i v tom příspěvku, tak druhý stupeň se nevrací na základní školy a ty prostory v těch plných školách, kde je i druhý stupeň, tak mohou být využity právě pro to dělení těch skupin. Pokud by přišlo skutečně 30 dětí z 30.

Petr KRÁL (moderátor)

No, dobře máme rozdělené děti. No, a co učitelé?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Právě proto, že jsem říkal, že to není návrat k povinné školní docházce, tak tím nosným kanálem do konce tohoto školního roku zůstává to vzdělávání na dálku, to znamená, že je možné využít pro ty dělené skupiny i asistentů pedagoga a samozřejmě častý dotaz byl, že se neobnovuje školní družina, já jsem říkal, že školní družina se neobnovuje v tom formátu, jak jí známe, to znamená, že po obědě se děti promixují, ale právě to epidemiologické hledisko je důležité v tom, že dáme skupinu 15 dětí k sobě a ona projede tím dnem od rána, kdy dochází k tomu vzdělávání a přecvakne se do odpoledního programu v tom stejném složení, takže se u té skupiny těch 15, nemusí být jenom asistent pedagoga, ale i vychovatelka.

Petr KRÁL (moderátor)

Těžko odhadovat situaci v rodinách, zdali někteří rodiče, kteří se snaží učit děti doma, nebudou hromadně vítat to, že se provoz školy obnoví. Když by se náhodou stalo, vy říkáte, že to je dobrovolné, že by opravdu do škol přišla drtivá většina dětí a musely by být 15 ve třídě, spoléháte tedy na asistenty pedagogů, kteří by měli dokrývat tu druhou skupinu, nebo máte třeba v plánu, že by se měli vtáhnout do děje také učitelé z druhých stupňů. Je to vůbec možné?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Je to školu od školy jiné, protože naše vzdělávací soustava je různá, to znamená, jsou i malotřídky, jsou školy s prvním, druhým stupněm, to znamená, to konkrétní nafázování skutečně bude na řediteli té školy, je to zvládnutelné, ale jednu věc bych rád podotknul, samozřejmě ten plán toho návratu nepočítá s tím, že by se do 30. 6. vrátily skupiny rizikových osob do školy, a to ať už jsou to žáci nebo jsou to učitelé, to není můj výmysl, to je samozřejmě záležitost, kterou jsme velmi intenzivně diskutovali se zdravotnictvím, to znamená, budou na našich školách chybět žáci z těch rizikových skupin, protože to zdravotní hledisko skutečně je nutné zohlednit do toho 30. 6. v plné míře.

Petr KRÁL (moderátor)

Můžete říct, kolik procentuálně takových žáků a učitelů z toho celkového počtu může být?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

To nedokážu říct ani já a v tuto chvíli to nedokážu říct ani epidemiologové, protože ten učitel nebo pedagogický nebo nepedagogický pracovník, stejně jako žák, nemusí tyto věci uvádět, respektive ty diagnózy při nástupu na školu neuváděl, to znamená, počítáme s tím, že ministerstvo zdravotnictví včas zveřejní a před tím nástupem do škol bude skutečně na tom rozhodnutí té rodiny, aby své dítě tam dala, stejně tak jako rozhodnutí pedagogických a nepedagogických pracovníků, to znamená, znovu opakuji, to zdravotní hledisko je primární a musíme ochránit rizikové skupiny osob.

Petr KRÁL (moderátor)

Teď ještě znovu hledisko učitele, znamená to tedy, že učitel na prvním stupni bude vyučovat, někdo případně dokryje tu druhou část třídy, která bude muset být někde jinde a ještě k tomu bude muset učitel připravovat podklady pro učení na internetu, chápu to správně?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Je to, je to samozřejmě jedna z těch variant, nebo je varianta, že ten učitel vzdělává ten zbytek té třídy jakoby na dálku, to znamená, dělá ty přípravy, komunikuje s těmi rodinami, které dítě do školy nedalo. A tu zbývající skupinu ve škole drží asistent pedagoga, nebo další určený pedagogický pracovník ředitelem školy.

Petr KRÁL (moderátor)

Ještě k maturitám, ty budou tedy pravděpodobně v červnu, středoškoláci se na ně můžou už od 11. května začít připravovat ve školách. Co prakticky to pro školy znamená, co musí zajistit?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Pro školy to znamená, že v rámci možností a zase při zachování ochrany rizikových skupin, by měly intenzivně se věnovat těm maturitním předmětům, sami ředitelé škol říkají, že to znamená, těch středních škol, že to znamená přípravu specifických rozvrhů a nějakých konzultací v těch malých skupinkách, to znamená, je to zvládnutelné na úrovni škol, není to návrat do školy od 8 do 16 hodin, ale je to, je to kombinace vzdálené výuky na tu maturitu, nebo vzdálené přípravy na tu maturitu a konzultací v těch maturitních předmětech na těch konkrétních školách.

Petr KRÁL (moderátor)

Ještě velice stručně, přijímací zkoušky na střední školy, které by měly být také v červnu, pro ně a přípravu studentů bude platit, jaký režim?

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Jednotná přijímací zkouška je skutečně z toho epidemiologického hlediska záležitost riziková, protože je to velký počet dětí, mimo ty standardní své skupiny, protože skutečně na tu, na tu přijímačku jdou na různé školy v jeden čas, takže tam je snaha to dát až do té poslední vlny uvolňování do června letošního roku.

Petr KRÁL (moderátor)

Jenom dodejme, že pokud jde o nošení roušek dětí ve třídě, tak o tom má rozhodnout učitel. Podrobnosti k tomu najdete na serveru irozhlas.cz. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO byl naším hostem. Děkujeme a na slyšenou.

Robert PLAGA (ministr školství /ANO/)

Na slyšenou.

Petr KRÁL (moderátor)

Také ke školám se vrátíme v příští hodině v našem speciálu. Hostem bude prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý, nejenom o tom, ale o dalších souvislostech po půl deváté ve vysílání ranního Radiožurnálu v našem dnešním speciálu.