.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

Back

úterý 24. 03. 2020

DVTV: Epidemiolog - Zdravotnictví je v krizi a vláda to ví, proto jsou opatření drastická