.

Televize Beey pro osoby se sluchovým postižením

DVTV: Jan Paďourek